Jean Monnet Chair alapítási jogot nyert Darázs Lénárd

2022.12.06.
Jean Monnet Chair alapítási jogot nyert Darázs Lénárd
Nemzetközi viszonylatban is egyedülálló program indult az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán: a létrejött professzúra az egységes európai adatgazdaság és adatvagyon jogi kereteivel foglalkozik. Az Európai Bizottság közel 800 pályázat közül választott ki 42 nyertes projektet, köztük a Polgári Jogi Tanszékhez kötődő progamot.

A téma kulcsfontosságú az elkövetkező évtizedek társadalmi, gazdasági és technológiai fejlődése szempontjából. Az adatgazdaság mikénti szabályozása determinálja Európa versenyképességét és pozícióját a globális versenyben, valamint nézőpontot jelent az egyre átfogóbb digitális transzformációhoz. Az Európai Unió ezért kiemelt figyelmet fordít a kérdésre, a 2020-as European Data Strategy alapján jelenleg is zajlik az uniós jogalkotás.

Darázs Lénárd egyetemi tanár, általános rektorhelyettes projektje, a "Jean Monnet Chair on Law of European Data Economy" az ÁJK Polgári Jogi Tanszék szervezeti keretei között működik 2022 szeptemberétől. Fókuszában az európai adatvagyon, az adatkormányzás, az adatmegosztási viszonyok, a digitális piacok és szolgáltatások, a digitális fogyasztóvédelem és a mesterséges intelligencia szabályozása áll. A hároméves program során több mint 500 joghallgató vesz részt egyetemi kurzusokon és szemináriumokon, valamint számos konferenciát és workshopot is szerveznek.

Az alapítási jogot elnyert Jean Monnet-professzorok feladata, hogy fenntartható módon beépítsék és elmélyítsék az adott felsőoktatási intézmény tantervébe az egyes európai uniós szakpolitikákkal kapcsolatos témakörök oktatását, valamint közvetítsék azokat a kurrens ismereteket, amelyek iránt egyre nagyobb kereslet mutatkozik az uniós munkaerőpiacon.

Az egyetemi oktatás mellett célzott kutatási és innovációs tevékenység is zajlik a professzúra keretében.

„Rendkívül fontosnak tartom, hogy kiváló hallgatóink az európai jogalkotás aktuális fősodrába tartozó jogalkotási törekvésekkel és a legfrissebb tudásanyaggal találkozzanak. A program nagyszerű lehetőséget jelent arra, hogy az ELTE oktatási és kutatási portfóliójába az adatgazdaság jog annak kiépítésével egyidejűleg beépüljön. Nem titkolt cél az sem, hogy a jogi keretek vizsgálata kapcsolódjon más adattudományi területekhez, és ezzel az ELTE a nemzetközi és a hazai adatgazdaság meghatározó szereplőinek ökoszisztémájába kerüljön" – emelte ki Darázs Lénárd.

A Jean Monnet Chair (Jean Monnet Professzúra) projektek célja, hogy világszerte ösztönözzék az európai uniós tanulmányok területén folytatott oktatási és kutatási tevékenységeket. Az 1989-ben indult program 2014 óta az Erasmus+ programon belül önálló tevékenységként működik. A 2022-es fordulóban a világ minden részéről összesen 774 pályázatot nyújtottak be, a Bizottság 42 projektet támogat a következő három évben. Az ELTE-ről elsőként Darázs Lénárd programja nyerte el a támogatást.