Jelentős támogatás a SEK-nek

2017.05.22.
Jelentős támogatás a SEK-nek
Az ELTE és a Soproni Egyetem konzorciuma az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban 1,167 Md Ft vissza nem térítendő EU-s támogatást nyert A felsőoktatási rendszer K+F+I szerepvállalásának növelése intelligens szakosodás által Sopronban és Szombathelyen című projektre.

A program célja az intézményi kutatás-fejlesztési és innovációs fókusz erősítése, a tudományos kutatói utánpótlás feltételrendszerének javítása, a tudományos produktivitás növelése, valamint a vállalatok, kutatóhelyek és az egyetemek közötti kapcsolatok megerősítése.

Divós Ferenc, a Soproni Egyetem professzora, a projekt szakmai vezetője kiemelte: a Soproni Egyetem egyedüli felsőoktatási intézményként képez erdészeti és a faipari szakembereket, és emellett más iparágakat is kiszolgál képzési portfóliójával, biztosítva a gyakorlati és tudományos utánpótlást. Az erdészet és a faipar ma már nem választható el a kapcsolódó támogató területektől, többek között a közgazdaságtantól, humánerőforrás-menedzsmenttől, informatikától, környezetvédelemtől, termék- és formatervezéstől; ezek a szakterületek együtt rendkívül komplex rendszert alkotnak.

A Soproni Egyetem egy tananyagfejlesztési és publikációs tevékenységet segítő, valamint egy kutatási és ipari szolgáltatási munkacsoporttal, illetve egy szemléletformáló központtal vesz részt a projektben. Utóbbi célja a tudásnégyszög szereplői közötti folyamatos információáramlás, kapcsolattartás biztosítása.

Az ELTE szombathelyi helyszínén két munkacsoport kezdi meg működését. Polgár Tibor, az ELTE PPK intézetigazgatója, a Komplex egészségfejlesztő program vezetője hangsúlyozta, hogy munkacsoportjuk célja a projektben résztvevő, különböző munkakörökben dolgozók egészségi állapotának folyamatos monitorozása és kontrollja lesz. A pályázat céljaihoz illeszkedő munkahelyi egészségfejlesztő tevékenységeket „okos” eszközökkel mérik annak érdekében, hogy az egészséget támogató munkakörnyezet kritériumait kidolgozzák, és fejlesztő programokat ajánljanak.

Kollár László, az ELTE Savaria Műszaki Intézet oktatója az Innovatív gyártástechnológiák, energetikai alkalmazások és széles skálájú mikroszerkezet meghatározó módszerek alkalmazása című alprojekt koordinátora hozzáfűzte: a projekt azokkal az – anyagok tulajdonságainak potenciális javulását kimutató – innovatív technológiákkal is foglalkozik, amelyek az ipari gyakorlatban még nem elérhetők. A résztvevők az energiaátalakító és -szállító rendszereket érő dinamikus hatásokat és azok következményeit is vizsgálják majd a programban, és az ezek által okozott károk csökkentését célzó rendszereket is fejlesztenek.

A projektben a konzorciumvezető Soproni Egyetem 639.632.917 Ft, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központja 527.346.679 Ft értékben részesül támogatásban a 2017–2020 közötti időszakban.

Forrás