Jelölés környezetvédelmi díjakra

2021.10.11.
Jelölés környezetvédelmi díjakra
A Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozata az elmúlt évekhez hasonlóan 2021-ben is pályázatot ír ki két kategóriában.

A Kamara a Környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatásért Díjat a környezetvédelmi műszaki felsőoktatásban, szakmérnök képzésben országos szinten mutatott kimagasló teljesítményért adományozza. Évenként maximum 3 fő díjazható, az elbírálás a felsőoktatási intézmények vezetőinek javaslatai alapján történik. A díjazott személyére a környezetvédelmi oktató nevének és rövid életrajzának beküldésével lehet javaslatot tenni. 

A Környezetvédelmi Diplomadíj célja az egyetemek legszínvonalasabb környezetvédelmi témájú, MSc képzés során készült diplomamunkáinak elismerése. Minden olyan diplomamunka benyújtható, melynek témája környezetvédelmi vonatkozású (levegőtisztaság-védelem, hulladékgazdálkodás, zaj- és rezgésvédelem, vízminőség-védelem, felszín alatti vizek védelme, kármentesítés, klímavédelem, környezetvédelmi technológiák stb.).

Pályázni ebben az évben is a januári és a júniusi vizsgaperiódusban megvédett dolgozatokkal lehet. A pályázatot az oktató intézménynek kell benyújtani, csatolva a diplomamunkát és bírálatát, valamint a hallgató és témavezetője elérhetőségét.

A javaslatokat kérik 2021. november 15-ig megküldeni a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat elnökségének részére elektronikus formában a parragh.denes@mmk.hu email címre.