Jó tanuló – jó sportoló 2014

Az ELTE EHÖK az ELTE PPK ESI közreműködésével ösztöndíj pályázatot ír ki „Az ELTE jó tanuló – jó sportolója” cím elnyerésére.

A kiírás célja a hallgatók motiválása szellemi és fizikai képességeik folyamatos fejlesztésére, a fair-play szellemének ápolása, az eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra való ösztönzés, az ELTE-s identitás erősítése és a legkiválóbbak méltó elismerésben részesítése. A kiírásban legfeljebb nyolc hallgató díjazható, az ösztöndíj elnyerése pénzjutalommal jár. A pályázat benyújtási határideje: 2014. május 20. 20:00 óra. A pályázatot elektronikus úton itt kell leadni.

Pályázhatnak az ELTE-s hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók, kivéve azok, akik jogviszonyukat az Egyetemmel 2013 szeptemberében létesítették. A beadás feltételei: legalább első osztályú országos szintű sportversenyen való részvétel (beleértve az egyetemi országos bajnokságokat is), két lezárt félév, az adott szak felső 15%-ba tartozó tanulmányi eredményi átlag. Többletpontot érnek a tudományos versenyeredmények, illetve ha a pályázó esetleges média-megjelenéseiben ELTE-s felirattal jelent meg, vagy hangsúlyozta, hogy intézményünk hallgatója.

„Az ELTE jó tanuló – jó sportolója” cím díjátadó ünnepségét 2014 májusában, az ELTE Sportévzárójával egybekötve rendezik.

Részletes pályázati információk az EHÖK oldalán találhatók.

2014.05.14.