Jövőre új campusszal bővül Egyetemünk

2016.09.28.
Jövőre új campusszal bővül Egyetemünk
Az Egyetem Szenátusa 2016. szeptember 26-i ülésén egyetértett azzal, hogy 2017. február 1. napjával megvalósuljon az ELTE és a Nyugat-magyarországi Egyetem szombathelyi szervezeti egységeinek integrációja.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem legfőbb döntéshozó szerve Mezey Barna rektor és Scheuer Gyula kancellár előterjesztését tárgyalva több kapcsolódó határozatot is hozott. Ezek alapján Egyetemünk kezdeményezi a fenntartónál, hogy az integráció tényét a 2017-es általános felvételi eljárás során vegyék figyelembe, a felvételi eljárást ehhez igazodva bonyolítsák le. Határozatban rögzítették azt is, hogy a Szenátus egyetért az integráció kidolgozott szervezeti kereteivel és működési, valamint gazdálkodási elveivel. Egyetemünk legfőbb döntéshozó szerve egyúttal felkérte a rektort és a kancellárt, hogy legkésőbb a decemberi szenátusi ülésre terjessze be a döntés végrehajtásához szükséges szabályzatmódosításokat.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusának májusi támogató határozata, valamint az ELTE Szenátusának tárgyalásokra történő felhatalmazásról szóló, június 27-i határozata ismeretében a Magyar Állam mint fenntartó képviseletében Palkovics László államtitkár 2016. július 1-jén bejelentette a szervezeti átalakítás jóváhagyását. A nyáron zajló intézményközi egyeztetéseket és adatgyűjtést az érintett karok szakmai elképzeléseinek és terveinek összefoglalása kísérte. A szeptemberi szenátusi határozathozatalt megelőzően a kari tanácsok is tárgyalták az integrációról szóló előterjesztést.

A jelenlegi szenátusi határozat az oktatási kérdések, a szervezeti modell, valamint a gazdasági feltételek elvi kereteit rögzíti.

A Szombathelyen végző hallgatók 2017 tavaszán már az ELTE által kiadott diplomát kapnak, a tantervek harmonizációját a csatlakozást követően haladéktalanul elkezdik. Fontos szempont az is, hogy a Szombathelyen indítandó szakok listáját folyamatosan felülvizsgálják majd. 

A kialakítandó szervezetnek nemcsak a szombathelyi egységek megújulását és fejlesztését, hanem az ELTE számára az integrációval megnyíló lehetőségek kiaknázását is biztosítania kell. Annak érdekében, hogy az oktatási és tudományos tevékenység az ELTE rektori vezetésének szándékai szerint valósuljon meg, a jövőben rektorhelyettest bíznak meg a szombathelyi Campus koordinációjával. Létrejön az ELTE Kancellária Szombathelyi Központ, amely a budapesti megfelelő igazgatóság alá tartozva ellátja a helyi szintű gazdasági, pályázati, igazgatási, műszaki és üzemeltetési és tanulmányi ügyeket.

A szervezeti struktúra egyik legfontosabb alapvetése az ún. dékán-közvetlen egységek kialakítása. A pedagógusképzés feladatait ellátandó Szombathelyen egy bölcsészettudományi, egy természettudományi és egy pedagógiai-pszichológiai intézet jön létre a megfelelő karok (PPK, TÓK, TTK) részeként. Létrejön a Savaria Pedagógusképzési Módszertani és Továbbképzési Centrum, amely módszertani fejlesztésekkel és a továbbképzés várható új feladataival foglalkozik majd. A gépészmérnök képzést folytató műszaki intézet az IK dékánjának irányítása alatt folytatja tevékenységét, de a gépészmérnök képzés természettudományos megalapozásában a TTK jelentős részt vállal. A sporttudományi képzéseket a szombathelyi Sporttudományi Intézet a PPK részeként folytatja.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központja a jövőben ELTE Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központként működik. Az integráció részét képezi az is, hogy Egyetemünk portfóliója újabb gyakorlóiskolával bővül: a Nyugat-magyarországi Egyetem Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium az integrációt követően ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumként működik.