Juhász Gábor a TáTK új dékánja

Az ELTE Társadalomtudományi Karának Kari Tanácsa 2015. május 26-án Juhász Gábort, a jelenlegi általános és oktatási dékánhelyettest, a Szociálpolitika Tanszék egyetemi docensét választotta meg a Kar új dékánjának. A megbízatás kezdete 2015. június 16. A másik dékánjelölt Bodor Péter volt. A két jelölt programja elérhető volt az összes kari hallgató és dolgozó számára, és a Coospace erre a célra létrehozott fórumán lehetőség nyílt kérdések feltételére is.

„Nagy ígéreteket – ha valaki elolvasta a programot, tudja – nem tettem, mert az egész felsőoktatási környezetet, illetőleg a társadalomtudományok jelenlegi kormányzati megítélését olyannak látom, amiben alig van tere a fejlesztésnek. Óvatos pesszimizmussal közelítve azt gondoltam, hogy olyan területeken tudunk építkezni vagy fejleszteni, amihez nem szükségesek különösebb kormányzati források, mert valószínűleg ezek nem fognak megnyílni számunkra” – mondta el Juhász Gábor a választás előtt adott interjúban a TáTKontúrnak, a TáTK kari lapjának, majd hozzátette: „a programnak van egy olyan része, ami próbálja kicsit függetleníteni a kart ezektől a megkötöttségektől. Három ilyen területet emelnék ki: az egyik az oktatói minőség végiggondolása, a másik a hallgatói kiválóságok erősítése, a harmadik pedig – ezekhez kapcsolódva – a nemzetköziesítés.”

2015.05.27.