Kárpát-medencei Nyári Egyetem Jogtudományi Szekció

Kárpát-medencei Nyári Egyetem Jogtudományi Szekció
A digitalizáció kihívásai közigazgatási jogi, polgári jogi és büntetőjogi szempontból. 

Kurzus feltétel: csak jogi tanulmányokat folytató hallgatók jelentkezhetnek, legalább két lezárt félév szükséges.

Helyszín: ELTE ÁJK, A/1 gyakorló (Budapest, V. Egyetem tér 1-3., földszint, ruhatár melletti folyosó)

Július 26.

13.30 - 15.00
A digitalizáció hatásai a büntetőjogban
Előadó: Dr. Ambrus István habilitált egyetemi docens, Büntetőjogi Tanszék

15.15 - 16:45
Bűnözhet egy algoritmus? Mesterséges intelligencia és büntetőjog
Előadó: Dr. Hodula Máté PhD hallgató, Büntetőjogi Tanszék

Július 27.

9.00 - 10.30
Az internet az új feudalizmus? A cenzúra és a tartalomellenőrzés koncepciói a középkortól napjainkig
Előadó: Dr. Gosztonyi Gergely habilitált egyetemi docens, Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék

10.45-12.15
A közigazgatás esete a digitalizációval
Előadó: Dr. Bencsik András habilitált egyetemi docens, Közigazgatási Jogi Tanszék

13.30 - 15.00
Digitális platformok és piacszabályozás
Előadó: Dr. Balogh Virág tanársegéd, Közigazgatási Jogi Tanszék

15.15 - 16:45
A digitális állampolgár és a digitális közigazgatás
Előadó: Dr. Pataki Gábor megbízott előadó, Közigazgatási Jogi Tanszék

Július 28.

9.00 - 10.30
Az európai adatgazdaság és adatvagyon szabályozási keretei
Előadó: Dr. Darázs Lénárd egyetemi tanár, Polgári Jogi Tanszék, Jean Monnet Chair on Law of European Data Economy

10.45-12.15
A mesterséges intelligencia sandbox koncepciója - egy szabályozási innováció
Előadó: Dr. Badinszky Áron PhD hallgató, Polgári Jogi Tanszék, Jean Monnet Chair on Law of European Data Economy

13.30 - 15.00
Az Európai Unió válasza a digitális óriások térnyerésére - a DMA szabályozási kérdései
Előadó: Dr. Pásztélyi Emese PhD hallgató, Polgári Jogi Tanszék, Jean Monnet Chair on Law of European Data Economy

15.15 - 16:45
A mesterséges intelligencia európai szabályozási és etikai keretei
Előadó: Dr. Darázs Lénárd egyetemi tanár, Polgári Jogi Tanszék, Jean Monnet Chair on Law of European Data Economy