Karriermenedzsment-kurzusok

Az ELTE Karrierközpont Karriermenedzsment kurzusaival a hallgatók a rendelkezésre álló tíz szabadon választott kreditből nyolcat teljesíthetnek. A Neptunban 2015. szeptember 11-ig tart a versenyjelentkezés.

A Karriermenedzsment I. az álláskeresés lépéseivel ismerteti meg a résztvevőket. Fő célkitűzése, hogy az Egyetem hallgatóinak munkaerőpiacra történő belépését támogassa. A tanegység teljes egészében a munkaerőpiacon hasznosítható ismereteket tartalmaz, melyeket folyamatosan naprakészen tartanak, továbbá a piac részéről érkező tapasztalatokat is beépítik a tematikába.

A Karriermenedzsment II. felvétele csak azok számára lehetséges, akik már elvégezték a Karriermenedzsment I. kurzust. A kurzus során a hallgatók az álláskeresési folyamat fontos állomásain szükséges és a munkavállalással kapcsolatos készségeik fejlesztésével, saját álláskeresői brand kialakításával foglalkoznak, saját élmény-jellegű gyakorlatokon keresztül.

A Karriermenedzsment III. kurzus résztvevői megismerkednek az önkéntesség fogalmával, történetével, jellegzetességeivel, az önkéntes tevékenység és a munkaerőpiac kapcsolatával. Betekintést nyerhetnek az önkéntes tevékenység szociológiai, pszichológiai, jogi, pénzügyi és menedzsment aspektusaiba. A kurzus önállóan is felvehető.

A kurzusok kódjai és bővebb leírása megtalálható az ELTE Karrierközpont honlapján.

2015.09.03.