Karsztvíz a poharunkban

2020.10.30.
Karsztvíz a poharunkban
Az ELTE Természettudományi Kar hidrogeológusai nemzetközi együttműködésben időszakos és állandó karsztforrások után kutattak térstatisztikai módszerrel, és sikerült is beazonosítaniuk potenciális karsztos ivóvíznyerő helyeket.

Magyarországon az ivóvíz 25 százaléka származik karsztos kőzetek víztartóiból, karsztforrásokból. A karsztos víztartók kiváló minőségű ivóvizet szolgáltatnak, ám igen sérülékenyek az esetleges szennyezőkkel szemben, a klímaváltozás és a túlzott vízkitermelés pedig a mennyiségüket és elérhetőségüket érintheti kedvezőtlenül. A karsztban történő áramlások megértése alapvető fontosságú e vízkészletek minőségi és mennyiségi védelme szempontjából.

Az ELTE TTK Általános- és Alkalmazott Földtani Tanszékén működő Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra munkatársai, Iván Veronika és Mádlné Szőnyi Judit az ENeRAG H2020 projekt nemzetközi együttműködésében a Milánói Egyetem "Ardito Desio" Földtudományi Intézetének kutatóival, Marco Masettivel, Stefania Stevenazzival és Licia C. Pollicinóval együttműködve az időszakos és állandó karsztforrások lehetséges előfordulásait vizsgálták egészen új megközelítéssel: a kidolgozott térstatisztika módszerrel beazonosíthatók azok a területek, ahol karsztos területeken ivóvíz lehet. Mivel a karsztvíz igen értékes, a módszer a jövő vízellátása szempontjából különös jelentőségű. 

Az MDPI Water folyóiratban megjelent tanulmányban azokat a földtani és környezeti tényezőket igyekeztek azonosítani a geológusok, amelyek az állandó és időszakos karsztforrások előfordulási helyét befolyásolják. Továbbá megvizsgálták, hogyan határolhatóak el azok a területek, ahol vízellátási célból karsztvízfeltárásra nyílhat lehetőség.

Az alkalmazott térstatisztikai módszer, a Weight of Evidence (WofE) technika a Bayes-tétel által leírt feltételes valószínűségen alapul, széleskörben használt a földtanban, de karsztvízfeltárási célú alkalmazása korábban nem volt ismert. A kidolgozott WofE-munkafolyamat kvantitatív módon értékeli a térbeli összeköttetéseket az állandó és időszakos forráselőfordulások és különböző földtani-geomorfológiai-környezeti tényezők között.

A kutatásban öt szempont térbeli változását vizsgálták, ezek a tengerszint feletti magasság; a vetők, szerkezetek; a karbonátos és nem-karbonátos formációk határ zónái; a víznyelők és a csapadék. A kutatók a módszer segítségével alapos vizsgálatokat folytattak, aminek eredményeként megállapították a vízforrások helyének feltételes valószínűségét. 

A vizsgálat mintaterülete egy határmenti terület, a Gömör-Tornai-karszt, a Szlovák-karszt és az Aggteleki-karszt együttese volt. Egy ilyen jól ismert, gazdag kutatástörténettel bíró területen a források helye nagy pontossággal ismert – éppen ez tette alkalmassá a módszertani eljárás levezetésére és validálására. A javasolt munkafolyamat azonban más sekély és fedetlen karsztokon, kevésbé ismert, adathiányos területeken is alkalmazható. A prediktív eredménytérképek hasznos segítséget nyújthatnak vízkészlet-gazdálkodási és vízvédelmi kérdésekben, de jól használhatók a víznyerés céljából fúrt kutak helyének meghatározásakor is.

Az újfajta eljárással pontosabban megismerhetők a vízforrások helyét meghatározó tényezők. A mintaterületen eddig végzett vizsgálatok szerint közülük a tengerszint feletti magasság és a szerkezeti elemektől való távolság bizonyult meghatározónak.

Forrás: ELTE TTK
Borítókép: A mindig aktív Jósva-forrás az Aggteleki-karszton. Fotó: Iván Veronika