Kemény István-díjat kapott Prónai Csaba

Az ELTE Kulturális Antropológia Tanszék vezetője a cigánykutatások területén végzett tevékenységéért vehette át az elismerést.

A kulturális antropológiai cigánykutatások területén végzett tevékenységéért Prónai Csaba, az ELTE TáTK tanára kapta 2010-ben a kisebbségi ombudsman által alapított Kemény István-díjat, amelyet Kállai Ernő ombudsman 2010. május 5-én adott át a hivatalában rendezett ünnepségen. Prónai Csaba az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kulturális Antropológia Tanszék vezetője, „A franciaországi kulturális antropológiai cigánykutatások története” című PhD dolgozatát 2001-ben védte meg, témavezetője Kemény István volt. A díjazott méltatásakor elhangzott: Prónai Csaba elméleti és gyakorlati munkájával jelentősen hozzájárul a kulturális antropológiai cigánykutatások fejlődéséhez, a cigány kultúrák sokféleségének és hasonlóságának megismertetéséhez. Kutatói és publikációs tevékenysége mellett kiemelkedő iskolateremtő egyéniség, új generációs kutatók mentora és pályára segítője.

Az országgyűlési biztos által alapított díjat, amelyet második alkalommal adtak át, az a kivételesen magas színvonalú, példaértékű eredményt elérő kutató kaphatja, aki kisebbségkutatási tudományterületen kutatási feladatot is ellátó állami szervtől vagy alapítványi támogatótól kapott igazolás szerint tudományos kutatást folytat. Kállai Ernő szólt arról, hogy egykori tanára, a magyarországi cigányság iskolateremtő kutatója iránt érzett tiszteletből alapította a Kemény István-díjat. Bejelentette, hogy a tudományos szakma alaptételeinek számító munkásságáért Deák Ferenc- és Széchenyi-díjjal kitüntetett, 2008. április 15-én, 83 éves korában elhunyt Kemény István az idén bekerült a nemzet jeles halottainak virtuális temetőjébe, a nemzeti panteonba, amelyről javaslata alapján a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság döntött.

2010.05.11.