Kemény János-díjat kapott Tóth Melinda

2018.12.03.
Kemény János-díjat kapott Tóth Melinda
A tizenkettedik Digitális Esélyegyenlőség konferencián ünnepélyes keretek között került sor a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2018. évi díjainak átadására. A kitüntetéseket Beck György, a Társaság elnöke és Alföldi István, a Társaság ügyvezető igazgatója adta át. A 35 évesnél fiatalabb kutatók elismerésésre létrehozott Kemény János-díjat idén Tóth Melinda egyetemi tanársegéd, az ELTE IK munkatársa vehette át. 

Tóth Melinda az ELTE IK Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszékén 2009-ben szerzett programtervező matematikus oklevelet, 2012-ben abszolvált az Informatikai Doktori Iskolában. 2007-ben és 2009-ben "Kar Kiváló Hallgatója" címet, 2009-ben "Kar Legkiválóbb Hallgatója" címet, és 2009-ben, majd 2011-ben is "Google Anita Borg Memorial Scholarship Finalist" díjat kapott.

Kutatói pályáját 2007-ben kezdte a RefactorErl K+F projektben, ahol függvény központú refaktorálással foglalkozott. Az itt végzett munkájának eredményeképpen az iparban széleskörűen felhasználható infrastruktúrát hoztak létre Erlang programok statikus elemzésére és transzformálására, melyre számos további eredmény épül. 2009-ben az OTDK-n első díjat szerzett Bozó Istvánnal közösen írt TDK dolgozata a kutatásról. 2010 januárjától vezeti a RefactorErl K+F projektet, majd a 2011 júniusában megalakult Ericsson-ELTE Szoftvertechnológia Labor technikai vezetője lett. A RefactorErl projektben sok tehetséges hallgatóval foglalkozott, közreműködésével 25 kari TDK dolgozat és 12 OTDK-n bemutatott dolgozat született. Közel 40 szakdolgozat/diplomamunka témavezetője volt. 2011 márciusától a Kari Tudományos Diákköri Tanács Informatika Tudományi Szekciójának elnöke.

Számos előadást tartott nemzetközi és hazai konferenciákon, fórumokon, nyári iskolában, és több mint hatvan publikáció megírásában vett részt. 2015-ben és 2016-ban az ACM SIGPLAN Erlang Workshop társelnöke, 2016-ban az Erlang User Conference, 2016-ban és 2017-ben pedig az Implementation and Application of Functional Languages konferenciák programbizottságának tagja volt.

A BASIC nyelv és az időosztásos rendszerek egyik úttörőjéről, Kemény János professzorról elnevezett díjjal a Társaság azokat a személyeket ismeri el, akik az informatikához kötődően ígéretes tudományos eredményeket értek el, vagy figyelemreméltó informatikai alkotások létrehozói, illetve létrejöttének közreműködői, továbbá a díjazás évében legfeljebb a 35. életévüket töltik be.

Forrás: NJSZT