Kérdőív a klímaváltozásról

2021.04.21.
Kérdőív a klímaváltozásról
A Pannon Egyetem az idei évi Föld Napja alkalmából anonim, online, 16 kérdésből álló kérdőíves kutatást indít, amely a válaszadók éghajlatváltozással kapcsolatos természettudományos tudását és attitűdjét vizsgálja.

A kérdőívet bárki kitöltheti, aki felelősséget érez a jövő generációk életesélyei iránt és véleményével támogatni kívánja a tudományos kutatásokat e témakörben. A kérdőív április 22-től elérhető és tervezetten május 22-én zárul.

Az egyetem kutatói 16 kérdésből álló kvíz alkalmazásával tesztelik a válaszadók klímaváltozással kapcsolatos ismereteit és további kérdések során kíváncsiak az ahhoz fűződő szubjektív érzéseikre, a felelősségről és cselekvés lehetőségeiről alkotott véleményükre is. A vizsgálat nemzetközileg is egyedülálló abban az értelemben, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos természettudományos ismeretek felmérését az attitűd vizsgálatával kapcsolja össze.

Az éghajlatváltozásról szóló kvíz és kérdőív együttes kitöltése mintegy 25 percet vesz igénybe. A kvízkérdéseknél a válaszadást követőn

a helyes válaszokról rövid magyarázat is olvasható.

Gelencsér András akadémikus, levegőkémikus, a kutatási program vezetője és a Pannon Egyetem rektora szerint „nincs még egy olyan természeti jelenség, ami annyi érzelmet és vélelmet tud kelteni bennünk, mint a XXI. század egyik legnagyobb kihívásának tekintett klímaváltozás. De olyan sincs, amelyről az idősebb generáció az iskolapadban még csak nem is hallhatott, sőt még napjainkban is igaz, hogy e rendkívül bonyolult jelenség csupán néhány kiragadott eleme szerepel egy-két iskolai tantárgy anyagában. A médiából mégis naponta ömlenek ránk a globális felmelegedésről, klímaváltozásról és annak következményeiről szóló hírek, e természeti jelenség igazi „médiacelebnek” számít, sőt a politika és a gazdaság döntéseit, ezáltal pedig mindennapi életünket is alapvetően meghatározza.”

A kutatások az Éghajlatváltozás Multidiszciplináris Nemzeti Laboratórium keretében és támogatásával valósulnak meg.

Kérdőív