Két ELTE-s díjazott a Roska Tamás-pályázaton

2019.01.23.
Két ELTE-s díjazott a Roska Tamás-pályázaton
Farkas Alexandra, a Környezettudományi Doktori Iskola doktorjelöltje és Szászi Barnabás, a Pszichológiai Doktori Iskola posztdoktora nyerte el az Országos Tudományos Diákköri Tanács Roska Tamás Tudományos Díját.

Roska Tamás tudományos előadás tartására elismerő felkérést kaphat az a doktorjelölt, doktorandusz, illetve posztdoktor, aki kutatómunkája során az általa választott szakmai területen kiemelkedő teljesítményt nyújtott, eredményeiről nívós publikációk, előadások, művészeti vagy tudományos alkotások formájában számot adott, valamint képes eredményeit magas színvonalú és élményt nyújtó tudományos, tudománynépszerűsítő előadásban közzétenni. Az előadások az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) hangzanak el. 

Farkas Alexandra a Biológiai tudományok szekcióban a védett dunavirág kérészeket érintő komplex ökológiai fénycsapdát és a csapdahatás csökkentésével kapcsolatos törekvéseket fogja bemutatni. A kutatás az ELTE Környezetoptika Laboratórium és az MTA ÖK Duna-kutató Intézet munkatársainak együttműködésében zajlik.

Szászi Barnabás a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógia és Könyvtártudományi szekcióban mutatja majd be előadását. A díjazott 2018 júniusában védte meg Investigating human decision-making: from processes to applications című disszerrtációját, főbb kutatási területei a döntéshozatal, a kognitív kontrol, a metakogníció, a memória és az érzelmek, a gondolkodás, a nudge és a fogyasztói magatartás.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 2017-ben vezette be a felsőoktatás különböző képzési szintjein történő tehetséggondozó, tudományos kutatói tevékenység folyamatosságának támogatása és perspektíváinak felmutatása, a tehetség elismerése és a fiatal kutatói teljesítmények megismertetése, valamint Roska Tamás tudományterületeket összekapcsoló, nemzetközileg elismert kutatói életműve előtti tiszteletadás céljából a Roska Tamás Tudományos Előadás intézményét.

A Roska Tamás-előadók elismerő oklevelet, emlékérmet, nettó 300 ezer forint pénzdíjat, továbbá ajánlást kapnak további rangos tudományos folyóiratokban való megjelenésekre, valamint az OTDT támogatja tudományos, illetve tehetséggondozó pályázatokra benyújtott pályázataikat. Emellett a Magyar Tudomány is lehetőséget nyújt az előadásban bemutatott eredmények publikálására, amennyiben a kéziratot az OTDK évében szeptember 1-ig benyújtják.

Roska Tamás Tudományos Előadás tartására első ízben 2019-ben a XXXIV. OTDK-n, majd ezt követően kétévente, szekciónként egy, összesen 16 tudománykörben kerül sor az Országos Tudományos Diákköri Konferencián.

A díjazottak névsora

Forrás: ODT