Két nyertes projekt az Élvonal – Kutatói Kiválósági Programban

2017.11.14.
Két nyertes projekt az Élvonal – Kutatói Kiválósági Programban
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kidolgozott és első ízben meghirdetett Élvonal – Kutatói kiválósági Programban 12 kutatócsoportvezető nyert támogatást, köztük Demetrovics Zsolt pszichológus, addiktológus, az PPK Pszichológiai Intézetének egyetemi tanára, valamint Katz Sándor fizikus, a TTK Fizikai Intézetének egyetemi tanára. A támogatási összeg összesen közel 600 millió forint.

A programra 45 pályázó jelentkezett, mintegy 11,5 milliárd forintos támogatási igénnyel. Az ELTE-ről hat pályázatot adtak be az NKFIH-hoz, ezek közül Demetrovics Zsolt és Katz Sándor projektje is támogatásban részesül.

Az ELTE az egyetlen olyan felsőoktatási intézmény és kutatóhely, melynek két projektjét is kiemelte az NKFIH.

Ennél is többet mond, hogy a nyertesek közül még négyen – Gránásy László fizikus, Kállay Mihály vegyész, Reményi Attila biológus, Stipsicz András matematikus – az ELTE-n végeztek: oktatásunkat dicséri, hogy a díjazottak fele az egyetem alumnusa.

A pályázati támogatást – amely egyenként közel 300 millió forint – a következő öt évben a nyertes projektvezetők kutatócsoport létrehozására vagy bővítésére, illetve világszínvonalú eredményeket ígérő felfedező kutatási projektjük magyarországi megvalósítására fordíthatják.

A beérkezett pályázatok 80%-a a matematikai, fizikai, kémiai és mérnöki tudományok, valamint az orvosi és biológiai tudományok területéről érkezett. A fennmaradó pályázatok mintegy fele-fele arányban a bölcsészet- és társadalomtudományok, valamint az agrár-, ökológiai, környezet- és földtudományok között oszlottak meg.

Demetrovics Zsolt Addiktív Zavarok Budapesti Longitudinális Vizsgálata: Protektív- és rizikófaktorok az addikciós folyamatok hátterében című projektjében a dohányzás, az alkoholhasználat és a drogfogyasztás, illetve az egyes viselkedési addikciók (videójáték-, szerencsejáték-, közösségi média használat, munkafüggőség, hiperszexualitás, kényszeres vásárlás) kialakulásának, fennmaradásának, esetleges megszűnésének folyamatát vizsgálta. Bár ezekről a zavarokról egyre többet tudnak a kutatók, még mindig nincs elegendő információ a lefolyásukról, s mivel a legtöbb esetben a vizsgálatok a probléma kialakulását követően készülnek, keveset árulnak el a kialakulás okairól is. A projekt keretében két populáció (5. osztályos serdülők és 18–34 éves fiatal felnőttek) évenkénti nyomonkövetéses vizsgálatára kerül sor. A felmérések során egyes viselkedéseket, ezek esetleg problémás, addiktív voltát, illetve különböző személyiségjellemzőket vizsgálnak a kutatók, valamint genetikai mintákat is vesznek. A vizsgálat ilyen módon választ adhat arra a kérdésre, milyen tényezők befolyásolják, hogy bizonyos viselkedések egyeseknél problémássá, addiktívvá válnak, miközben másoknál nem. 

Katz Sándor A kvantum-színdinamika kritikus pontja című projektjében azt vizsgálják, mi történik az erősen kölcsönható anyaggal, ha magas hőmérsékletre hevítik és nagy sűrűségűre nyomják össze. A protonok és neutronok ilyenkor kvark-gluon plazmává alakulnak, és a körülmények megfelelő megválasztása esetén ez az átalakulás másodrendű fázisátmenet lesz. Ennek a kritikus pontnak megfelelő feltételek meghatározását tervezik a kutatók, amely a felfedezését célzó kísérletek tervezését is segíteni fogja. 

Forrás: NKFIH