Ki metélte körül Ábrahámot?

Ki metélte körül Ábrahámot?
02/22

2024. február 22. 16:00 - 17:30

ELTE BTK Kerényi terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F)

02/22

2024. február 22. 16:00 - 17:30

ELTE BTK Kerényi terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F)


Bíró Tamás előadásával folytatódik a "Rítusok az ókorban" BTK-s sorozat.

A bibliai leírásból (1Mózes 17) nem derül ki, hogy ki is metélte körül Ábrahámot. A többször használt igealak passzív ('körülmetéltetett'), esetleg mediális ('körülmetélődött') jelentéssel bír. A válasz keresése közben felvonultatjuk a bibliatudomány teljes arzenálját, az ókori vallástörténettől a kortárs rítuselméletekig. Lehet, hogy Isten maga, esetleg Ábrahám? Sém vagy Malkicedek? És miért merül fel egyáltalán ez a kérdés?

Az Ókortudományi Intézet előadássorozata ókori terepmunkára hívja az érdeklődőket. Az előadások holt tárgyakon és régi szövegeken keresztül elevenítenek fel hajdani rítusokat, amelyek nemcsak egy-egy kiemelkedő személy vagy korszak, hanem egész társadalmak működésére, világ- és önértelmezésére világítanak rá.

Facebook-esemény

Borítókép: Circumcision of Abraham, from the Bible of Jean de Sy, ca. 1355-1357