Ki vezeti a galambokat?

Az Amerikai Tudományos Akadémia folyóiratának (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, PNAS) júliusi számában jelent meg Vicsek Tamás kutatócsoportjának közleménye: a hazai fizikusok és brit biológusok együttműködése során feltérképezték, miként zajlik a döntéshozatal egy repülő galambrajban. A most megjelent tanulmány egy korábbi együttműködés folytatásaként jött létre: Vicsek Tamás, a Biológiai Fizikai Tanszék egyetemi tanára kereste meg az Oxford Egyetem Állattani Tanszékén dolgozó magyar biológust, Bíró Dórát.

A kutatócsoport a rögzített repülési útvonalak elemzését a rajon belüli dominanciaviszonyok pontos feltárásával egészítette ki. Az ELTE-MTA Statisztikus és Biológiai Fizika Kutatócsoportjában fejlesztették azt a mindössze 13 grammos GPS-eszközt, amely a madarakra erősítve másodpercenként tízszer rögzíti az állatok pozícióját. Az adatok elemzéséből kirajzolódott, hogyan születik a döntés a repülő rajban. A PNAS-tanulmány arra az eredményre jutott, hogy a galambok között a repülési irányra vonatkozó döntéseket főként meghatározó egyedek nem azok, amelyek a dúcon belül dominánsak. A repülési döntéshozatal mechanizmusa kifinomult, hierarchikus rendszerként jellemezhető. A csoport bölcsességéhez minden tag hozzájárul, de bizonyos egyedek választásai nagyobb súllyal esnek latba: a csoport földi viselkedésének vizsgálatához teljesen automatizált, képfeldolgozáson alapuló, egyedi felismerőrendszert fejlesztettek a kutatók, amellyel a galambok közötti dominanciaviszonyok nagy részletességgel feltérképezhetők.


Vásárhelyi Gábor, a Biológiai Fizika Tanszék tudományos munkatársa elmondta, hogy a modern rendszerekkel, valamint az adatelemzéshez rendelkezésre álló statisztikus fizikai eszköztárral a galambok mellett más, szociálisan fejlett madarak vagy emlősök csoportos viselkedését, szociális hierarchiáját és kollektív döntéshozatali mechanizmusait is vizsgálni kívánják. A biológiai eredmények mellett a galambok csoportos repülését leíró törvényszerűségeket a most épülő, önállóan repülő robotrajukban is használják majd.

Korábbi anyagaink a témában:

Forrás: index.hu / MTI

2013.08.27.