Kiegészítő informatikai képzés ELTE-s hallgatóknak

2024.05.06.
Kiegészítő informatikai képzés ELTE-s hallgatóknak
Az ELTE Informatikai Kar pályázatot hirdet a 2024/2025-as tanévre magyar nyelvű, nappali rendszerű, egyéves kiegészítő informatikai képzésre minden nem informatikus vagy informatikatanár szakot végző hallgatónak, aki saját szakja mellett informatikából is mélyebb, professzionális ismereteket kíván szerezni.

A két féléves képzést saját szakjuk mellé vehetik fel az ELTE nappali munkarendű hallgatói (alap-, mester-, osztatlan és doktori képzés) szaktól függetlenül. A képzés fejleszti a strukturált gondolkodás, a mintázatok, tendenciák, folyamatok felismerésének, elemzésének és értelmezésének képességét, emellett növeli a hallgatók esélyeit a munkaerőpiacon, új lehetőségeket nyit meg az önképzéshez.

A hallgatók alapvető programozási ismereteket szereznek, képesek lesznek problémák formalizálására, korrekt modellek megtervezésére, számítógépes megoldási tervek készítésére és elemzésére. Képesek szót érteni az informatikusokkal, mert ismerik a szaknyelvet és a gondolkodásmódjukat. Megtanulják tudományterületük objektumait adatokkal leírni, ezeket tipizálni, strukturálni, adatokból információt kinyerni. Megismerik a számítógépes világ hardver és szoftver eszközeit, ezek hatékony felhasználási módjait a gyakorlatban. Képesek lesznek egyszerű webes és mobil alkalmazások elkészítésére.

A 60 kreditet érő képzés heti 30 órás kötelező tantermi jelenléttel jár (Budapesten) a szorgalmi időszak minden munkanapján 8 és 17 óra között, azon felül jelentős mennyiségű otthoni munkát igényel. A képzés ingyenes, amennyiben a jelentkezőnek van még szabadon felhasználható, államilag finanszírozott féléve. Ellenkező esetben a képzésnek megfelelő önköltséget kell megfizetni. A hallgatóknak az adott évre fel kell függeszteniük az eredeti szakon folytatott tanulmányaikat, ez alól kivételes esetekben a Tanulmányi Hivatal adhat felmentést.

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 25.

További információk az ELTE IK honlapján