Kiegészítő informatikai képzés ELTE-seknek

2020.04.20.
Kiegészítő informatikai képzés ELTE-seknek
Az Informatikai Kar egyéves kiegészítő programjára az ELTE bármely nem informatikus vagy informatikatanár szakon tanuló hallgatója jelentkezhet, aki saját szakja mellé informatikából is mélyebb ismereteket szeretne szerezni. Jelentkezés: július 31-ig.

A képzésre olyan nappali tagozatos, alap-, mester- vagy osztatlan képzésben tanuló hallgatókat várnak, akik nyitottak a problémák számítógépes gondolkodás inspirálta új megközelítésére. A képzés elvégzése szerepelni fog az felsőfokú végzettséget igazoló oklevél mellékletében. A képzés fejleszti a kreatív problémamegoldás, a strukturált gondolkodás, a mintázatok, tendenciák, felismerésének és elemzésének képességét, emellett javítja a hallgatók munkaerőpiaci esélyeit.

A digitális forradalom a gyakorlati élet és a tudomány minden szegmensére komoly hatást gyakorol, jelentősége így jóval túlmutat a technológiai eszköztár és az IT-szakmai ismeretek szélesítésén. A képzés hozzásegíti a hallgatókat ahhoz, hogy a számítógépes gondolkodást és módszertant felhasználják szakdolgozatuk, disszertációjuk, TDK-pályázatuk elkészítésében.

A hallgatók alapvető programozási ismereteket szereznek, képesek lesznek problémák formalizálására, korrekt modellek megtervezésére, számítógépes megoldási tervek készítésére és elemzésére. Megtanulják tudományterületük objektumait adatokkal leírni, ezeket tipizálni, strukturálni, adatokból információt kinyerni. Megismerik a számítógépes világ hardver és szoftver eszközeit, ezek hatékony gyakorlati felhasználását. Képesek lesznek egyszerű webes és mobil alkalmazások elkészítésére. A képzés fix csoportokban zajlik, elvégzéséhez nincs szükség speciális matematikai vagy informatikai előképzettségre.

A képzésre olyan alapszakos hallgatók jelentkezhetnek, akik a 60 kredites blokk felvételekor már rendelkeznek legalább 110 kredittel, a képzésük első két évét lényeges csúszás nélkül elvégezték. Jelentkezhetnek olyan mesterszakos hallgatók, akik képzésük első évét elvégezték, és már rendelkeznek legalább 55 kredittel. A jelentkezők motivációs levéllel és a tanulmányi eredményeik bemutatásával pályázhatnak.

A pályázati anyagnak tartalmazni kell motivációs levelet, a Tanulmányi Hivatal igazolását a pályázat beadásáig teljesített kreditektől, valamint a részletes pályázati kiírásban felsorolt dokumentumokat. 

Jelentkezési határidő: 2020. július 31.

A képzéssel kapcsolatos további kérdésekre Zsakó László egyetemi docens válaszol e-mailben.

Forrás: ELTE IK