Kiegészítő informatikai képzés

2018.06.15.
Kiegészítő informatikai képzés
Az ELTE Informatikai Kara pályázatot hirdet a 2018/2019-es tanévre, egyéves kiegészítő informatikai képzésre minden nem informatikus vagy informatikatanár szakot végző hallgatónak, hogy saját szakja mellett informatikából is mélyebb, professzionális ismereteket szerezhessen.

A képzésre az alapszak (legalább) első két évét vagy a mesterszak (legalább) egyik évét 2018 szeptemberéig sikeresen teljesítő hallgatók jelentkezhetnek, akik vállalják, hogy egy évig az Informatikai Kar óráit veszik fel, azaz saját szakjuk utolsó tanéve előtt elvégzik a 60 kredites informatika specializációt.

A kurzust mindenkinek ajánlják, aki nyitott a problémák számítógépes gondolkodás inspirálta új megközelítésére. A képzés fejleszti a kreatív problémamegoldás, a logikus, strukturált gondolkodás, a mintázatok, tendenciák, folyamatok felismerésének, elemzésének és értelmezésének képességét. A hallgatók alapvető programozási ismereteket szereznek, képesek lesznek problémák formalizálására, korrekt modellek megtervezésére, számítógépes megoldási tervek készítésére és elemzésére, adatok kezelésére, a statisztikai alkalmazásokra, valamint egyszerű webes és mobil alkalmazások elkészítésére.

A jelentkezés folyamatos, 2018. június 30-ig. 

További információk