Kiemelkedő karok – az OTDT minősítése alapján

Kiemelkedő minősítést kapott a Bölcsészettudományi Kar és a Természettudományi Kar az utóbbi három Országos Tudományos Diákköri Konferencia eredményei alapján készített rangsorban. Az eredményességi mutatót az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) elnöki munkacsoportja dolgozta ki.

Az OTDK szigorúan minőségbiztosított tudományos fórum, ugyanakkor verseny is, de nem az intézmények, hanem a legtehetségesebb egyetemisták és főiskolások tudományos teljesítményének összemérése. Az OTDT elhatározta, hogy olyan eljárást és módszert dolgoz ki, amely hitelesen minősíti a felsőoktatási intézmények és karaik TDK-ban való sikerességét. Az elméleti megfontolásokat, az algoritmust és a kategóriák kidolgozását Dombi József, a Szegedi Tudományegyetem professzor végezte. Az OTDT szerint az egyes kategóriákba tartozás autentikus leképezése az intézményi tehetséggondozás eredményességének.

Kiemelkedő karnak minősítették a Bölcsészettudományi Kart és a Természettudományi Kart. Ezt a minősítést az OTDK-n résztvevő 175 kar mindössze öt százaléka kapta meg. A rangsor összeállítói jelentős minősítésű karként jegyzik az Állam- és Jogtudományi Kart és a Pedagógiai és Pszichológiai Kart. Közepes minősítést a karok 20%-a kapott, köztük a Társadalomtudományi Kar, az Informatikai Kar és a Tanító- és Óvóképző Kar. Fejlesztendő minősítésűnek a karok nagy tömegét, 40%-át rangsorolták, köztük a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kart is. Az értékelhetetlen minősítésű kategóriában nincs ELTE-s kar.

Forrás: Egyetemi és főiskolai karok, valamint karokra nem tagozódó felsőoktatási intézmények TDK-eredményessége (az Országos Tudományos Diákköri Tanács kiadványa, 2012)

2012.10.27.