Kihívások és kísértések

Kihívások és kísértések
11/21

2017. november 21. 10:00

ELTE ÁJK Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3., I. em.)

11/21

2017. november 21. 10:00 -

ELTE ÁJK Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3., I. em.)


Az ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék és a Friedrich Ebert Stiftung Budapest Iroda tudományünnepi konferenciáján arra keresik a választ, milyen hatással van a digitalizáció a foglalkoztatásra és a munkaviszony jogi környezetére.

A digitalizáció nem hagyhatta érintetlenül a munkaviszonyt és annak rendkívül összetett környezetét sem. A konferencia célja hármas. Egyrészt feltáró jelleggel bemutatni a digitalizáció által előidézett, a munkaviszonyt és annak környezetét érintő meghatározó változásokat és az ebből fakadó új követelményeket. Másrészt bemutatni a közösségi és a hazai jogalkotásnak a digitalizáció munka világát érintő kihívásaira adott válaszát. Harmadrészt felhívni a szakmai közönség figyelmét a digitalizáció következtében megjelenő olyan problémákra (kísértésekre) – például a munkavédelmi feltételek, a munka- és pihenőidő, egyes kollektív jogok érvényesülése, a munkáltatók jogos gazdasági érdekeinek újfajta veszélyeztetése –, amelyekre nem „kívülről” várható a megoldás, amelyek megfelelő kezelése jelentős részben a munkajog szereplőitől, a munkaadói érdekképviseletektől és a szakszervezetektől, valamint a munkáltatóktól és alkalmazottaiktól függ.

A Magyar Tudomány Ünnepe összes ELTE-s rendezvénye ezen a linken érhető el.