Kiosztották a Bolyai-ösztöndíjakat

2018.07.02.
Kiosztották a Bolyai-ösztöndíjakat
A Magyar Tudományos Akadémia által 1996-ban alapított Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat hazánk 162 kutatója nyerte el idén, a díjazottak tizede ELTE-s.  A támogatás a tudományos pálya kiemelkedően fontos szakaszában, a PhD-fokozat megszerzését követő időben nyújt anyagi segítséget a fiatal kutatóknak. Lovász László, az MTA elnöke szerint a Bolyai-ösztöndíj révén a fiatalok azzal a témával foglalkozhatnak, amelyik a legjobban érdekli őket.

„Tudom, hogy a valódi, mélyről jövő kíváncsiság által ösztönzött kutatás miatt az ember hajlamos kiszakadni a mindennapokból. Ugyanakkor azt kérem Önöktől, hogy ne csak a szűk értelemben vett tudományos munka határozza meg tevékenységüket. Ne építsenek maguk köré elefántcsonttornyot! Vállaljanak részt az oktatásban, a tudománypolitika alakításában és a tudományos pályázatok elbírálásában is. Gondoljanak rá, hogy felismeréseiket nemcsak a kollégáikkal kell megosztaniuk, hanem a támogatást biztosító társadalommal is. Ha pedig a tudomány mércéjével megmért eredményekről közérthetően, érdekesen beszélnek vagy írnak, akkor van esély arra is, hogy a kutatói pálya iránt érdeklődő, tehetséges fiatalok közül néhányan akár egy egész életre eljegyzik magukat a tudománnyal” – köszöntötte a díjazottakat Lovász László, az MTA elnöke a 2018. június 28-i átadóünnepségen.

A Bolyai-ösztöndíj jelentőségét méltatva Fülöp Ferenc akadémikus, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a volt ösztöndíjasok közül csaknem 500-an lettek később az MTA doktorai, közülük 15-en pedig akadémikusok.

Az egy, két vagy három évre elnyerhető ösztöndíj odaítéléséről a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma dönt. A testület 2001–ben határozott úgy, hogy a záró kutatói jelentésükre kiemelkedő minősítést kapó ösztöndíjasoknak emléklapot, a legjobbaknak MTA Bolyai plakattet adományoz. Emléklapot idén 93-an, plakettet 15-en vehettek át, köztük 3 ELTE-s: Czakó Gábor, Falvay Dávid és Győri Róbert.

A Bolyai-napon adták át a Bolyai-ösztöndíj odaítéléséről szóló okleveleket is. A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának tagjai 21. alkalommal ítélték oda az ösztöndíjat, amelyet idén 739 érvényesen pályázó közül 162-en nyertek el

ELTE-s Bolyai-ösztöndíjasok 2018-ban:

 • Bárth János (BTK)
 • Bérczi Kristóf (TTK, MTA–ELTE Egerváry Kutatócsoport)
 • Csomós Petra (TTK)
 • Darabos Enikő (BTK)
 • Koronczai Beatrix (PPK)
 • Héder Mihály (GTI)
 • Kajtár Gábor (ÁJK)
 • Klement Judit (BTK) 
 • Laki Sándor (IK)
 • Lovas Borbála (BTK) 
 • Lőrincz Péter (TTK)
 • Németh Zoltán Ádám (TTK)
 • Süli Áron (TTK)
 • Teller Katalin (BTK) 
 • Vér Eszter Virág (BTK) 
 • Vincze Miklós Pál (MTA–ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport) 
A Bolyai-ösztöndíj kiegészítéseként idén tavasszal hirdették meg az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) pályázatai között a Bolyai+ ösztöndíjat. A Bolyai+ ösztöndíjra azok a jelenleg Bolyai-ösztöndíjas jogviszonnyal rendelkezők, illetve 2018-ban Bolyai-ösztöndíjra pályázó kutatók nyújthattak be pályázatot, akik várhatóan 2018. szeptember 1. és 2019. június 30. között a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásában részesülnek. A Bolyai+ támogatás 10 hónapra, 2018. szeptembertől 2019. júniusig szól, havonta 200 ezer forint, folyósításának feltétele a meglévő Bolyai-ösztöndíjas jogviszony. Mivel az eredetileg 500 fősre tervezett támogatási keretet még nem töltötték fel teljesen, az EMMI újra megnyitotta a Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj pályázati kiírását. A pótmeghirdetés szerint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban részesülő, valamint arra 2018-ban sikeresen pályázó kutatók nyújthatnak be pályázatot, amennyiben a 2018. szeptember 1. – 2019. június 30. közötti időszakban a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj keretében fennálló ösztöndíjas jogviszonyuk aktív marad. A pótmeghirdetés pályázati határideje 2018. július 16.

Forrás és fotók: MTA