Kiosztották a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjakat

2020.01.16.
Kiosztották a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjakat
A tanár szakosok speciális ösztöndíját idén összesen 585 hallgató kapta meg, 20 százalékuk az Eötvös Loránd Tudományegyetem diákja. Egyetemünkön a nyertes pályázók fele-fele arányban képviselik a Bárczit, illetve az osztatlan tanár szakokat.

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program célja a tanári vagy gyógypedagógus pályát választó hallgatók motiválása a hivatásuk szerinti tartós elhelyezkedésre, egyúttal az oklevél megszerzését követően részükre álláshely biztosítása. A pedagógushiány enyhítésére és az utánpótlás biztosítására 2013-ban indított speciális ösztöndíj egyre nagyobb sikernek örvend, minden évben többen igénylik, és a kezdeti támogatásnak ma már ötszörösét fizeti ki az állam a tanárjelölteknek.

A tanár szakosok speciális ösztöndíjára fordított összeg két tanév alatt a duplájára nőtt, ma pedig már a 2013-as összeg ötszörösét fizetik ki. Eddig összesen 3,6 milliárd forintot osztottak szét, fejenként jelenleg félévente 125 ezer, 250 ezer vagy 375 ezer forintot kapnak a pályázók a választott szaktól, a felvételi eredménytől, illetve a tanulmányi átlagtól, további a későbbi munkavállalás helyszínéül választott régiótól függően.

A pályázat minden olyan egyetemen népszerű, ahol van pedagógusképzés, 16 különböző felsőoktatási intézmény, összesen 585 hallgatója nyújtott be igényt a támogatásra a mostani tanév első félévében. Rajtuk kívül még van 2180 már szerződéssel rendelkező ösztöndíjas. A legnagyobb létszámmal pályázók az előző tanévekhez hasonlóan most is az Eötvös Loránd Tudományegyetem diákjai közül kerülnek ki, az összes pályázó 20 százaléka (összesen 112 fő) ide jár. 

Ebből 56 fő osztatlan tanárképzésben, 55 fő gyógypedagógia alapképzésben vesz részt.

A nyertes pályázók 59 százaléka gyógypedagógia alapképzésben vesz részt, 44,1 százaléka pedig osztatlan tanárképzésben tanul. 11 fő kapta a legkisebb összeget, 290-en 250 ezer, 284-en pedig 375 ezer forintos támogatáshoz jutottak. 2019 őszén a kiemelten támogatott szakok az informatikatanár, matematikatanár, testnevelő tanár, biológiatanár, fizikatanár, kémiatanár, technika, életvitel- és gyakorlattanár, természetismeret és környezettan tanár voltak.

Forrás: Eduline, Magyar Nemzet