Király Ildikó az Academia Europaeában

2019.08.26.
Király Ildikó az Academia Europaeában
Az ELTE PPK Kognitív Pszichológia Tanszék vezetőjét is beválasztották 2019 nyarán az európai természet- és társadalomtudósokat összefogó, nem kormányközi független szervezet tagjai közé.

Az 1988-ban megalapított Academia Europaea 22 szekciója a tudomány valamennyi ágát magában foglalja: a természettudományokat, az élettudományokat, valamint a bölcsészet- és társadalomtudományokat egyaránt. Célkitűzései között szerepel az európai kutatások eredményeinek népszerűsítése és terjesztése, az interdiszciplináris és nemzetközi kutatási együttműködések támogatása, valamint a társadalom figyelmének felhívása a tudományos eredmények hasznosságára. Az intézménynek jelenleg több mint 4000 tagja van, akiket az európai országok állampolgárai közül választanak – aktuális lakóhelyüktől függetlenül. Az új tagok megválasztása többlépcsős folyamat eredménye, amelynek végén a jelöltekről a tanács dönt. 2019 nyarán több magyar tudós közt az ELTE PPK Kognitív Pszichológia Tanszék vezetőjét, Király Ildikót is a tagok közé választották.

Király Ildikó 1997-ben végzett az ELTE BTK-n pszichológusként, 2000-ben kulturális antropológusként. 2002-ben szerzett PhD-fokozatot, majd 2008-ban habilitált. 2005 óta dolgozik az ELTE-n, előtte az MTA Pszichológiai Intézet munkatársa volt. Érdeklődése középpontjában a megismerés rejtélyeinek, ezen belül is a társas megismerés és az emlékezet működésének, mozgatórugóinak megértése áll. A Társas Elmék Kutatócsoport tagjaként fő kérdése, hogyan segíti a gyermeki tanulást, hogy a babát "szakértő", már kibontakozott megismerő rendszerrel élő társak veszik körül és aktívan támogatják fejlődését.

Legutóbbi interjúnk a kutatóval