Kitüntetések a tanévnyitón

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 378. tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésén Professor Emeritus címeket, Eötvös-gyűrűket, ELTE Emlékérmeket, Pro Universitate Emlékérmeket és Trefort Ágoston emléklapokat adott át az egyetem érdekében végzett kiemelkedő tevékenységük elismeréseként Mezey Barna, az ELTE rektora. Eötvös-gyűrűt vehetett át dr. Hunyady György és dr. Manherz Károly.

Az Egyetem Szenátusa több évtizedes kiemelkedően magas színvonalú, hazai és nemzetközi oktató tevékenysége, tudományos teljesítménye, a tudományos utánpótlás nevelésében való részvétele, valamint az oktatás és kutatás terén végzett szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként Professor Emeritus címet adományozott:

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon:
 • Szabó Ákosné dr. főiskolai tanárnak, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar volt dékánjának
a Bölcsészettudományi Karon:
 • Dr. Fodor Sándor egyetemi tanárnak
 • Dr. Győrffy Miklós egyetemi tanárnak
 • Dr. Kósa László egyetemi tanárnak
 • Dr. Manherz Károly egyetemi tanárnak
 • Dr. Szabics Imre egyetemi tanárnak
 • Dr. Székely Gábor egyetemi tanárnak
az Informatikai Karon:
 • Dr. Stoyan Gisbert egyetemi tanárnak
a Pedagógia és Pszichológia Karon:
 • Dr. Bányai Éva egyetemi tanárnak
 • Dr. Hunyady György egyetemi tanárnak
a Társadalomtudományi Karon:
 • Dr. Somlai Péter egyetemi tanárnak
a Természettudományi Karon:
 • Abaffyné Dr. Dózsa-Farkas Klára egyetemi tanárnak
 • Dr. Csikor Ferenc egyetemi tanárnak
 • Dr. Fogarasi Géza egyetemi tanárnak
 • Dr. Gábris Gyula egyetemi tanárnak
 • Dr. Gráf László egyetemi tanárnak
 • Dr. Hollósi Miklós egyetemi tanárnak
 • Dr. Kiss Ádám egyetemi tanárnak
 • Dr. Láng Ferenc egyetemi tanárnak
 • Dr. Patkós András egyetemi tanárnak
a Tanító- és Óvóképző Karon:
 • Dr. Hunyady Györgyné főiskolai tanárnak
Az Egyetem Szenátusa Eötvös-gyűrűt, az ELTE címerével ékesített arany gyűrűt adományozott kiemelkedő szakmai, tudományos életútja elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából

a Bölcsészettudományi Karon:
 • Dr. Manherz Károly professor emeritusnak
a Pedagógia és Pszichológia Karon:
 • Dr. Hunyady György professor emeritusnak
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme kitüntetést adományozott az Egyetem Szenátusa az Egyetem kimagasló munkát végző vezetőjeként, illetve vezető oktatójaként végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként

a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon:
 • Szabó Ákosné dr. professzor emeritusnak, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar volt dékánjának
az Informatikai Karon:
 • Dr. Kozma László egyetemi docensnek, az Informatikai Kar volt dékánjának
 • Dr. Zentai László egyetemi tanárnak, az ELTE volt rektorhelyettesének
a Tanító- és Óvóképző Karon:
 • Hunyady Györgyné dr. főiskolai tanárnak
a Természettudományi Karon:
 • Dr. Michaletzky György egyetemi tanárnak, a Természettudományi Kar volt dékánjának
Az ELTE Pro Universitate Emlékérem kitüntetéssel ismeri el az évtizedes, több cikluson keresztül végzett, kiemelkedő színvonalú, vezető-oktatói, vezető-kutatói illetve vezetői tevékenységet.

Az Egyetem Szenátusa a „Pro Universitate Emlékérem arany fokozatát” adományozta

az Állam- és Jogtudományi Karon:
 • Dr. Kukorelli István egyetemi tanárnak
a Pedagógiai és Pszichológiai Karon:
 • Dr. Bányai Éva egyetemi tanárnak
a Társadalomtudományi Karon:
 • Dr. Kovács István Gábor egyetemi docens, tanszékvezetőnek
a Természettudományi Karon:
 • Dr. Becski Gézáné Dr. Bodzsár Éva egyetemi tanár, tanszékvezetőnek
 • Dr. Détári László egyetemi tanár, dékánhelyettesnek
Az Egyetem Szenátusa a „Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozatát” adományozta

az Egyetemi Kollégiumban:
 • Czibor Gizella gazdasági csoportvezetőnek
a Bölcsészettudományi Karon:
 • Dr. Kurián Ágnes egyetemi docensnek
a Pedagógiai és Pszichológiai Karon:
 • Bíróné Mudra Zsuzsanna ügyviteli alkalmazottnak
a Tanító- és Óvóképző Karon:
 • Bakos Tamás főiskolai docens, tanszékvezetőnek
a Természettudományi Karon:
 • Dr. Homonnay Zoltán egyetemi tanár, volt dékánhelyettesnek
 • Dr. Nagymarosy András egyetemi docensnek
 • Dr. Sármay Gabriella egyetemi tanárnak
Az Egyetem Szenátusa a „Pro Universitate Emlékérem bronz fokozatát” adományozta

a Rektori Hivatalban:
 • Renge Orsolya igazgatási ügyintézőnek
az Állam- és Jogtudományi Karon:
 • Papp Sándorné tanulmányi előadónak
a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon:
 • Schumayer Izolda könyvtárosnak
a Bölcsészettudományi Karon:
 • Gergelyné Dr. Láng Zsuzsa egyetemi adjunktusnak
 • Széphelyi Frankl György egyetemi adjunktusnak
a Társadalomtudományi Karon:
 • Katona Ferencné Födémesi Mária Katalin ügyvivő szakértőnek
a Természettudományi Karon:
 • Balogh Lajosné laboránsnak
Az ELTE szabályzata szerint Trefort Ágoston Emléklap adományozható azoknak a nem oktató-kutató közalkalmazottaknak, akik munkájuk során huzamosabb időn keresztül átlagon felüli teljesítményt értek el vagy az adományozás évében kiemelkedő érdemeket szereztek. Az Egyetem vezetése „Trefort Ágoston Emléklapot” adományozott:

a Radnóti Miklós Gyakorlóiskolában:
 • Drozd Zsuzsanna vezetőtanár, igazgatóhelyettesnek
 • Grodekné Szalai Ibolya gondnoknak
 • Markovits Tibor vezetőtanárnak
 • Szabó Katalin vezetőtanárnak
az ELTE Egyetemi Könyvtárban:
 • Balogh László kötészeti csoportvezetőnek
a Bölcsészettudományi Karon:
 • Dániel Szonja könyvtárvezetőnek
 • Gulyásné Juhász Éva ügyvivő szakértőnek
 • Káplár Józsefné gazdasági ügyintézőnek
a Pedagógiai és Pszichológiai Karon:
 • Korsós Márta gazdasági ügyintézőnek
 • Terjékiné Szecsey Judith ügyviteli alkalmazottnak
a Természettudományi Karon:
 • Himics Friderika technikus laboránsnak
 • Kriskó Mária műszaki ügyintézőnek

2012.09.07.