Kitüntették az ELTE matematikusát

2019.06.17.
Kitüntették az ELTE matematikusát
Holló-Szabó Ferenc, az ELTE TTK Matematikai Intézet munkatársa, az ELTE Matematikai Múzeum alapító vezetője is átvehette idén a matematika és fizika népszerűsítéséért odaítélt Ericsson-díjat.

Az Ericsson Magyarország idén huszonegyedik alkalommal adta át a matematika vagy a fizika népszerűsítéséért, illetve a tehetségek gondozásáért odaítélt Ericsson-díjakat és a velük járó, egyenként 400 ezer forintos pénzjutalmat. Idén a nyolc díjazott pedagógus között van az ELTE TTK Matematikai Intézet Matematikatanítási és Módszertani Központ munkatársa, Holló-Szabó Ferenc, aki egyetemi feladatai mellett az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium tanára is. A tanárokat tanítványaik és oktatási intézményeik terjeszthették fel az elismerésre, a díjazás pedig az cég közoktatási partnerei, a Bolyai János Matematikai Társulat és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat bírálata, valamint a MATFUND Alapítvány kuratóriumának jóváhagyása alapján történt. Az elismerésben olyan tanárok részesülnek, akik áldozatos és sokszor az iskolai elfoglaltságokon túlmutató munkájukkal generációkkal szerettették meg a legtöbbünk által nehéznek gondolt természettudományokat.

Mint méltatásában elhangzott, Holló-Szabó Ferenc önzetlen lelkesedéssel és mély tisztelettel fordul a matematika felé, 

pillanatok alatt elvarázsolja hallgatóságát a legegyszerűbb anyagokból és módon készített  eszközeivel.

Meggyőződése, hogy a diákoknak kedvet kell és lehet is csinálni a matematika tanulásához, egyéni látásmódjával, derűs stílusával így a matematikában kevésbé ügyes gyerekekhez is közel kerül az órákon. Alapítója és vezetője az ELTE TTK épületében működő Magyar Matematikai Múzeumnak. Évente számos előadást tart a Kárpát-medence különböző iskoláiban, tanártovábbképzéseken és a nagyközönségnek, tehetséggondozó táborok aktív résztvevője, a 125 éves KöMaL lelkes népszerűsítője. Tanítványai rendszeresen kiemelkedő eredménnyel vesznek részt különböző tanulmányi versenyeken. Többször volt előadó a matematikatanárok Rátz László Vándorgyűlésén, a Varga Tamás Napokon és a KöMaL Ifjúsági Ankéton, emellett a Múzeumok Éjszakája és a Kutatók Éjszakája programok szervezője.

Forrás: KEMMA


Korábban:

Holló-Szabó Ferenc: "Aki ide belép, tátott szájjal bámuljon"