Kiváló ELTE-s kutatók – I. rész

2014.03.28.
Kiváló ELTE-s kutatók – I. rész
A Magyar Tudományos Művek Tárába feltöltött publikációk alapján a Stratégiai Titkárságon készült az a lista, amely az ELTE ötven legtöbb független hivatkozással rendelkező főállású és professzor emeritus oktató-kutatóját tartalmazza. Az első helyre Vicsek Tamás került. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tudományos Tanácsának állásfoglalását követve az Egyetem rendszeresen tájékoztatni kívánja a közvéleményt az ELTE-n elért kiváló kutatási teljesítményekről.

Az Egyetem sokszínű kutatási potenciáljának és tudományos teljesítményének mérésére sokféle adat használható, ezek a tudományterületek és tudományos közösségek eltérő publikációs szokásai miatt más és más szempontból mutatják a teljesítményt, a hatást és esetlegesen a kiválóságot, és nagyon eltérő sorrendeket eredményezhetnek. Ezért az ELTE számos listát kíván készíteni, átfogva az egyetemi kutatások széles spektrumát.

Elsőként a legtöbb független hivatkozással rendelkező 50 kutató listáját készítették el a Stratégiai Titkárság és az Egyetemi Könyvtár munkatársai. A lista a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) fellelhető adatok alapján készült, és annak 2014. március 17-i állapotát rögzíti. A listában csak olyan kutatók szerepelnek, akik főként az ELTE-n fejtik ki tevékenységüket, tehát főállású oktatók-kutatók, illetve a máshol munkahellyel nem rendelkező professzor emeritusok.

„Nem csupán a gazdaság, de a tudomány is egyre nemzetközibb. Az új helyzetnek megfelelően az egyetemi oktatás és kutatás minőségének és a diplomák értékének mérése általánossá vált. Bár ezt a feladatot objektíven nem lehet elvégezni, a mérések és felmérések alól egyetlen egyetem sem vonhatja ki magát, együtt kell élni az oktatási és kutatási eredmények megítélésének nemzetközi gyakorlatával” – mondta Perczel András egyetemi tanár, az ELTE Tudományos Tanácsának elnöke. „A független hivatkozás (FH) a világ egyik legelterjedtebb, a tudományos kutatás hatását mérő szám. Ezért tűnt természetesnek, hogy az Egyetemen készülő kiválósági listák sorát ezzel a mutatóval kezdjük. Bár tökéletes mutató nem létezik, a nemzetközi rangsorokban is kiemelt szerepet játszik az FH: intézményi és közösségi érdekünk és kötelességünk, hogy naprakész információkkal rendelkezzünk oktató-kutatóink teljesítményének nemzetközi hatásáról” – tette hozzá.

A legidézettebb fizikusok között találjuk Vicsek Tamás (TTK, Biológiai Fizikai Tanszék) és Csabai István (TTK, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék) professzorok mellett Veres Gábor egyetemi adjunktust is (TTK, Atomfizikai Tanszék). A legeredményesebb matematikusok körében szerepelnek Lovász László és Frank András professzorok. Az ELTE legidézettebb kutatónői Erdei Anna (TTK, Immunológiai Tanszék), László Glória (TTK, Immunológiai Tanszék), Gósy Mária (BTK, Fonetikai Tanszék) és Perlné Molnár Ibolya (TTK, Kémiai Intézet). A lista legfiatalabbja Csanád Máté (TTK, Atomfizikai Tanszék). Az 50 legtöbb független hivatkozással rendelkező kiváló kutató ötöde Egyetemünk professzor emeritusai közül kerül ki. A kiemelt tudományos projektekben résztvevők hivatkozottsága magas: a listán szereplők közül Katz Sándor, Lovász László és Vicsek Tamás kutatásait többek között az Európai Kutatási Tanács támogatja, a Magyar Tudományos Akadémia Lendület-programjában pedig Derényi Imre, Frei Zsolt és Katz Sándor is részt vesz.

A Természettudományi Karról negyvenkettő, a Bölcsészettudományi Karról hat, míg az Állam- és Jogtudományi Karról és a Pedagógiai és Pszichológiai Karról egy-egy kutató szerepel jelenleg a legtöbb független hivatkozást gyűjtő 50 oktató-kutató között.

A lista itt érhető el.

A listát vezető Vicsek Tamás professzorhoz kapcsolódó korábbi híreink:
Külső vezérlés nélküli drónrajt fejlesztettek a COLLMOT projektben
ELTE-s projektet emelt ki az ERC
„A kapocs a kollektív viselkedés” – interjú
Észrevételeiket örömmel várják a Stratégiai Titkárság munkatársai ezen az e-mailcímen.