Kiváló ELTE-s kutatók – IV. rész

2015.04.29.
Kiváló ELTE-s kutatók – IV. rész
A Magyar Tudományos Művek Tárába feltöltött adatok alapján az Egyetem Adat- és Stratégiai Információkezelési Irodáján készült az a lista, amely az ELTE ötven legmagasabb Hirsch-indexszel rendelkező oktató-kutatóját tartalmazza. A lista a Tudományos Tanács döntésének értelmében a főállású oktató-kutatókat, professor emeritusokat és a további jogviszonnyal rendelkező oktató-kutatókat is magában foglalja. Az első helyre Csabai István, a Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék egyetemi tanára került. A professzorral készített korábbi interjúnk itt olvasható.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tudományos Tanácsának állásfoglalását követve az Egyetem rendszeresen tájékoztatni kívánja a közvéleményt az ELTE-n elért kiváló kutatási teljesítményekről. Az Egyetem sokszínű kutatási profiljának és tudományos teljesítményének mérésére sokféle adat használható fel, ezek a tudományterületek és tudományos közösségek eltérő publikációs szokásai miatt más és más szempontból mutatják a teljesítményt, a hatást és a szakmai kiválóságot, és eltérő sorrendeket eredményezhetnek. Ezért az ELTE többfajta szempontrendszer szerint készít ilyen kiválósági listát, átfogva az egyetemi kutatások lehető legszélesebb spektrumát. Az első kiválósági listát 2014 áprilisában tette közzé az Egyetem, a legtöbb független hivatkozással rendelkező főállású és professor emeritus oktató-kutatók eredményeit kiemelve. A második, 2014 novemberében közzétett kiválósági listán a legtöbb szakkönyvet és monográfiát jegyző főállású oktató-kutatók, a harmadik kiválósági listán a professor emeritusok szerepeltek.

„A jelenlegi listán sok a holtverseny, kár, hogy csak 50 név közzétételében állapodtunk meg korábban, mert így a lista nagyon sok természettudományokkal foglalkozó kutatót tartalmaz, de nagyon fontos leszögeznünk, hogy ez csak egy szempont a sok közül, a listán az egyetem különböző karain rendkívüli teljesítményt nyújtó oktatóknak pusztán egy része szerepelhet” – hangsúlyozta Frei Zsolt tudományos ügyekért felelős rektorhelyettes, a Tudományos Tanács elnöke. A Hirsch-index a függő hivatkozásokat (a szerző vagy társszerzője hivatkozza a közös közleményüket) is beleszámolja az értékbe.

A most megjelenő listán az első tízben a Fizikai Intézet nyolc kutatója – Csabai István egyetemi tanár, Vicsek Tamás egyetemi tanár, Veres Gábor egyetemi docens, Csanád Máté egyetemi docens, Kiss Ádám professor emeritus, Fodor Zoltán egyetemi tanár, Ungár Tamás professor emeritus és Tél Tamás egyetemi tanár –, Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, a Matematikai Intézet professzora és Császár Attila, a Kémiai Intézet professzora szerepel. A Természettudományi Kar Fizikai Intézetéből összesen 20, a Kémiai Intézetből 15, a Biológiai Intézetből 9, a Matematikai Intézetből és a Földrajz- és Földtudományi Intézetből 2-2 tudós került fel a jelenlegi listára. Az Állam- és Jogtudományi Kar, valamint a Pedagógiai és Pszichológiai Kar egy-egy kutatója szintén szerepel.

A lista itt érhető el.

A jelenlegi összegzést az Adat- és Stratégiai Információkezelési Iroda és az Egyetemi Könyvtár munkatársai készítették, a Magyar Tudományos Művek Tárának (MTMT) 2015. április 20-i állapotát rögzítve. Észrevételeiket az Iroda munkatársai örömmel várják ezen az e-mailcímen.