Kiváló és feltörekvő kutatási infrastruktúrák az ELTE-n

2022.01.04.
Kiváló és feltörekvő kutatási infrastruktúrák az ELTE-n
A Természettudományi Karon működő Szerkezeti Kémiai és Biológiai Laboratórium Kiváló Kutatási Infrastruktúra címet kapott az NKFIH értékelése alapján, a Bölcsészettudományi Karról vezetett Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium pedig bekerült a legjobb öt hazai feltörekvő kutatási létesítmény közé.

A kiemelkedő tudományos eredmények elérésében nélkülözhetetlen szerepet játszanak a korszerű kutatási infrastruktúrák, amelyek rendszerszemléletű fejlesztése és láthatóvá tétele tudományos és nemzetgazdasági szempontból egyaránt fontos. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2021 folyamán a Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Bizottság bevonásával azonosította Magyarország legkiválóbb kutatási infrastruktúráit.

A kiemelkedő jelentőségűnek ítélt szereplők bekerültek a legfontosabb hazai kutatási infrastruktúrákat bemutató, reprezentatív online kiadványba, ami lehetőséget biztosít nemzetközi láthatóságuk további erősítésére. A 2021 végén megjelent angol nyelvű kiadvány ötvenkét kiváló magyarországi kutatási infrastruktúrát, valamint öt feltörekvő kutatási létesítményt ismertet.

A kiválósági tanúsítványokat 2021. december 16-án a Pécsi Tudományegyetemen Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, Szabó István, az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal tudományos és nemzetközi elnökhelyettese és Fülöp Zsolt, az ELI konzorcium nemzetközi koordinációjáért felelős rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter adta át.  

Az ELTE Természettudományi Karáról a Kémiai Intézetben működő, Perczel András vezette Fehérjemodellező Kutatócsoport és Szerkezeti Kémiai és Biológiai Laboratórium lett jogosult a Kiváló Kutatási Infrastruktúra (Excellent Research Infrastructure) cím használatára. A csoport a szerves kémia, a molekuláris biológiai és biokémiai különböző területein egyetemeket és kutatóintézeteket összekapcsoló, országos szintű pályázatokat (MedInProt, HunProtExc, SzintPlusz Kiválósági Programok) vezet. Foglalkozik cukor-aminosavak totálszintézisével, béta-peptidek konformáció vizsgálatával, foldamerek előállításával, a II-típusú cukorbetegség gyógyításában használt Exendin-4 típusú GLP-1 analógok expressziójával és szerkezetvizsgálatával, az Alzheimer-kór molekuláris hátterének mélyebb megértését célzó kutatásokkal, valamint a tumoros megbetegedésekben fontos szerepet betöltő kRas jelátviteli fehérje térszerkezetvizsgálatával.

A Bölcsészettudományi Karon működő Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium a Feltörekvő Kutatási Infrastruktúra (Emerging Research Infrastructure) címet nyerte el.  Az ELTE-s vezetésű nemzeti laboratórium 2020 őszén kezdte meg munkáját azzal a céllal, hogy kidolgozza a nemzeti kulturális örökség MI alapú feldolgozásának, kutatásának és oktatásának, valamint a lehető legszélesebb körű közzétételének módszertanát, méghozzá úgy, hogy a kifejlesztett módszertanok és eszközök, valamint a szakértői kompetenciafejlesztés piaci hasznosítására is jó gyakorlatokat alakítson ki. A projekt vezetője Palkó Gábor habil. egyetemi docens, az ELTE Digitális Bölcsészet Tanszék vezetője.