„Kiváló gyakorlat” címmel tüntették ki a Bárczit

2017.10.16.
„Kiváló gyakorlat” címmel tüntették ki a Bárczit
Az Együtt tanítunk! – inkluzív oktatási módszerek a felsőoktatásban című pályázatukkal a BGGyK munkatársai elnyerték a Tempus Közalapítvány Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért díj „Kiváló gyakorlat” címét.

A „Különleges igényű, alulreprezentált hallgatók, oktatók számára kínált oktatási programok, módszerek, csoportok felsőoktatásban való részvételének elősegítése” kategória nyertese az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Általános Gyógypedagógiai Intézet és Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet projektje lett.

A Tempus Közalapítvány felhívására idén összesen 103 pályázat érkezett, ebből 8 alkotó csapat vehette át az elismerést. A Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért pályázat „Kiváló gyakorlat” címét Horváth Zita felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár és Tordai Péter, a Tempus Közalapítvány ügyvezető igazgatója adta át 2017. október 10-én a Trendek és kihívások a felsőoktatás nemzetköziesítésében című konferencián. Idén azokat az újszerű és eredeti ötleten alapuló komplex, összetett oktatási módszertant bemutató kezdeményezéseket jutalmazták, amelyek nemzetköziesítési célokat fogalmaznak meg, egybecsengenek az Európai Felsőoktatási Térség reformjának célkitűzéseivel, ezáltal követendő példát mutatnak a felsőoktatási intézmények szereplői számára.

“A sérült személyek oktatóként való megjelenése a szemináriumokon, továbbá az erre a feladatra való szakmai felkészítésük új szemléletet közvetít a felsőoktatási gyakorlatban. A program sokrétűen hasznosítható, az emberekkel foglalkozó tudományterületeken adaptálható, valamint hozzájárul a hallgatók és oktatók téma iránti érzékenyítéséhez” – méltatták a bárczis projektet a díjátadó ünnepségen.

Az inkluzív szeminárium a fogyatékosságtudomány értékeihez kötődő oktatási módszer, amely szakít azzal a gondolattal, hogy a fogyatékos személyekről kvalifikált szakemberek gondolkodjanak az érintettek nélkül.

Ez a megközelítés lehetőséget teremt a fogyatékos és nemfogyatékos oktatók együttműködésére a gyógypedagógia szakos hallgatók képzésében. Az inkluzív szemináriumokon a fogyatékossággal élő személyek (participatív oktatótársak) és az oktatók közösen tanítanak felsőoktatási közegben. Az alapozó sávban "A fogyatékosság és gyógypedagógia történeti aspektusai", felsőbb évfolyamokon az "Élethosszig tartó tanulás értelmi akadályozottság esetén, felnőttek gyógypedagógiai kísérése" és a "Bölcsőtől a sírig – halál, haldoklás, halálkísérés, gyász" című kurzusokon próbálták ki eddig a módszert.

A hallgatók visszajelzései szerint a szemináriumok inspirálóak, gyakorlatiasak és támogatják a szakmai útkeresés folyamatát, a szakirányválasztást is. A participatív oktatótársak jelenléte pedig többletet ad az órákhoz, az oktatásban és a kutatásban releváns témákat teremt, növelve ezzel a szakmai folyamatok érvényességét.

A módszertant az Erasmus+ PODIUM (Path Of Deinstitutionalisation – Urgent Moves) című nemzetközi projekt tananyagfejlesztésébe is adaptálták. A projekt során létrejött A támogatott lakhatás elmélete és gyakorlata című kurzus, amelyet az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar és a Társadalomtudományi Kar közösen hirdet.

Participatív oktatótársak: Antal Zsuzsanna, Csángó Dániel, Futár András, Kollár Zoltán, Kolonics Krisztián, Tóth Károly, a fejlesztésben dolgozó hivatásos oktatók: Cserti-Szauer Csilla, Horváth Péter, Katona Vanda, Kunt Zsuzsanna, Sándor Anikó.

Forrás: BGGyK