Oktatói kiválóságaink

Kiváló oktatóink

Kiváló oktatóink

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem közel négy évszázados történetéhez kapcsolódó jelentős egyéni kutatói eredmények és közéleti teljesítmények nem születhettek volna meg tanári kiválóságok nélkül: az ELTE oktatóit szakterületükön nyújtott magas szakmai teljesítményükért, tehetséggondozó munkájukért minden évben számos díjjal és elismeréssel jutalmazzák.

Pro Ingenio díj

Az Egyetem által 2015-ben alapított, a kiemelkedő tehetséggondozási tevékenységet elismerő Pro Ingenio díj azoknak az ELTE-s oktatóknak, kutatóknak a megbecsülését szolgálja, akik a középiskolások és az egyetemi hallgatók tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibontakoztatásáért és elismeréséért éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végeztek a tehetséggondozás bármely területén (témavezetői, tutori, mentori vagy szervezői feladatok ellátásával). A jelöltek személyére a Karok dékánjai tehetnek javaslatot, a díjak odaítéléséről az Egyetem rektora által felkért öttagú bizottság dönt.

Díjazottak

2019

Nívódíj:
Kajtár Gábor egyetemi adjunktus – Állam- és Jogtudományi Kar
Stefanik Krisztina egyetemi adjunktus – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
Nagy Balázs habil. egyetemi docens – Bölcsészettudományi Kar

Elismerő Oklevél:
Simon István egyetemi docens – Állam- és Jogtudományi Kar
Somody Bernadette adjunktus – Állam- és jogtudományi Kar
Fűzfa Balázs egyetemi docens – Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ
Molnár Márta tudományos főmunkatárs – Bárczi Gusztáv Gógypedagógiai Kar
Teller Katalin adjunktus – Bölcsészettudományi Kar
Kozsik Tamás egyetemi docens – Informatikai Kar
Éber Márk Áron egyetemi adjunktus – Társadalomtudományi Kar
Lehmann Miklós egyetemi docens – Tanító- és Óvóképző Kar

2017

NÍvódíj
Könczei György egyetemi tanár – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
Birtalan Ágnes egyetemi tanár – Bölcsészettudományi Kar
Orosz Éva egyetemi tanár – Társadalomtudományi Kar

Elismerő Oklevél:
Hoffman István egyetemi docens – Állam- és Jogtudományi Kar
Lénárt Zoltán tanársegéd – Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
Horváth Zsolt Kelemen egyetemi adjunktus – Bölcsészettudományi Kar
Tóth Melinda tanársegéd – Informatikai Kar
Pigniczkiné Rigó Adrien egyetemi adjunktus – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Trentinné Benkő Éva egyetemi adjunktus – Tanító- és Óvóképző Kar 
Illy Judit egyetemi adjunktus – Természettudományi Kar

2016

Nívódíj 
Horváth Zoltán egyetemi tanár, dékán – Informatikai Kar
Németh Dezső habil. egyetemi docens – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Tarczai György egyetemi docens – Természettudományi Kar

Elismerő Oklevél:
Aczél Balázs egyetemi adjunktus – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Czoch Gábor habil. egyetemi docens – Bölcsészettudományi Kar
Darvas Ágnes tanszékvezető egyetemi docens – Társadalomtudományi Kar
Müller Viktor tudományos főmunkatárs – Természettudományi Kar
Papp Imre adjunktus – Állam- és Jogtudományi Kar

2015

Nívódíj:
Lőrincz András tudományos főmunkatárs – Informatikai Kar
Ritoók Zsigmond professzor emeritus, akadémikus – Bölcsészettudományi Kar
Szabolcs Éva egyetemi tanár – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Weidinger Tamás egyetemi docens – Természettudományi Kar
Wessely Anna egyetemi docens – Társadalomtudományi Kar
Zsakó László egyetemi docens – Informatikai Kar

Elismerő Oklevél:
Csörnyei Zoltán egyetemi docens – Informatikai Kar
Erdős István egyetemi tanársegéd – Állam- és Jogtudományi Kar
Kajtár Gábor adjunktus – Állam- és Jogtudományi Kar
Kereszty Orsolya egyetemi docens – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Kós Géza adjunktus – Természettudományi Kar
Körmendi Tamás egyetemi adjunktus – Bölcsészettudományi Kar
Menczel Gabriella egyetemi docens – Bölcsészettudományi Kar
Patakiné Bősze Júlia egyetemi adjunktus – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Szabó Csaba egyetemi tanár – Természettudományi Kar

Az oktatásért felelős miniszter által adományozható szakmai elismerések

Eötvös József-díj

Az Eötvös József-díj azoknak a kiemelkedő munkát végző óvodai, általános iskolai, középiskolai, szakiskolai pedagógusoknak és főiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik oktató-nevelő munkájuk során, életpályájukkal kifejezték elkötelezettségüket a pedagógus élethivatás mellett.

Díjazottak:

2016. Koósné Sinkó Judit mestertanár – Tanító- és Óvóképző Kar
2015. Lányiné Engelmayer Ágnes c. egyetemi tanár – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
2014. Kalla Gábor egyetemi docens – Bölcsészettudományi Kar
2013. Némethné Kollár Katalin egyetemi docens – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
2012. Hatos Gyula ny. főiskolai tanár – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
2009. Mérő László egyetemi tanár – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
2008. Bálványos Huba főiskolai tanár - Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar
2007. Mesterházi Zsuzsanna ny. főiskolai tanár - Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar
2006. Varga László professor emeritus - Informatikai Kar

Szent-Györgyi Albert-díj

A felsőoktatás területén, az iskolateremtő, a nemzetközi elismertségű munkát végző magánszemélyeknek adományozható.

Díjazottjaink

Apáczai Csere János-díj

Óvodai, általános iskolai, szakiskolai, középiskolai pedagógusok és főiskolai, egyetemi oktatók részére kiemelkedő oktatási-nevelési munkáért, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenységért adományozható.

Díjazottjaink

Brunszvik Teréz-díj

A Brunszvik Teréz-díj kiemelkedő óvodapedagógiai munkáért, valamint az óvodapedagógus képzésben kiemelkedő munkát végző oktatók elismerésére adományozható.

Díjazottjaink