Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program

2022.10.13.
Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program
A programra pedagógus hallgatók jelentkezhetnek (meghosszabbított határidővel) 2022. október 23-ig. 

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program (KKÖP) a Kormány által 2013-ban alapított ösztöndíj, amelynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező pedagógus-utánpótlás biztosítása.

A program a pedagógus hallgatók tanulmányait jelentős összegű ösztöndíjjal segíti, és a diploma megszerzése után garantáltan a képzettségüknek megfelelő állást biztosít számukra. Az ösztöndíj összege 125.000 Ft, 250.000 Ft vagy 375.000 Ft/félév lehet, ennek elbírálása függ a tanulmányi eredménytől, illetve attól, hogy milyen szakon tanul az ösztöndíjas, és hogy a munkavállalásához mely régiót preferálja.

A KKÖP-ben azok vehetnek részt, akik a pályázat benyújtásának időpontjában egységes, osztatlan tanárképzést, illetve gyógypedagógia, vagy tanító alapképzési szakon képzést nyújtó felsőoktatási intézménybe felvételt nyertek. Várják azok jelentkezését is, akik nem most kezdték meg a felsőoktatási tanulmányaikat, de úgy döntenek, hogy mégis élnének a lehetőséggel.

Jelentkezési határidő: 2022. október 23., éjfél

A pályázatok elektronikus formában, de postai úton vagy ügyfélkapun keresztül is benyújthatóak.

Bővebb információ és pályázati kiírás  
További kérdések esetén kapcsolat