Klebelsberg Kuno-ösztöndíj

2016.12.06.
Klebelsberg Kuno-ösztöndíj
A Klebelsberg Kuno-ösztöndíj hungarológiai témájú, a magyar nyelv és kultúra külföldi emlékeinek feltárására és megőrzésére irányuló kutatási projekteket támogat.

Az ösztöndíj általános célja, hogy elősegítse a külföldi magyar intézetekben, valamint egyéb helyszíneken a magyar nyelv és kultúra külföldi írott és tárgyi emlékeinek tanulmányozását; hozzájáruljon a külföldi magyar intézetekben folyó kulturális diplomáciai és szakmai munkához; támogassa bölcsészet- és társadalomtudományi szakemberek, kutatók, oktatók külföldi könyvtári, kézirattári, múzeumi és levéltári kutatásait, valamint kulturális és tudományos célú, külföldi tanulmányútját.

A pályázaton az vehet részt, aki mesterképzésben vagy azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett oklevéllel rendelkezik. A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek a tudományos fokozattal rendelkező oktatók, kutatók.

Jelentkezési határidő: 2016. december 31.

Részletes pályázati felhívás