Klebelsberg Ösztöndíj Program

Az emberi erőforrások minisztere a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ bonyolításában nyílt pályázatot hirdet a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj elnyerésére. A pályázatok 2013. szeptember 15-től benyújthatók, határidő: 2013. szeptember 30.

A programra magyarországi felsőoktatásban tanuló, Magyarországon vagy Magyarországgal szomszédos országban élő, magyar anyanyelvű, egységes, osztatlan tanárképzés első évfolyamára felvételt nyert hallgatók, illetve tanulmányokat folytatók pályázhatnak.

Az ösztöndíj célja a tanári pályát választó egyetemi hallgatók motiválása pedagógusi hivatásuk gyakorlására, egyúttal a diplomaszerzést követően álláshely biztosítása, illetve a hazai köznevelés szaktanári ellátottságának megerősítése. Az ösztöndíjasok a támogatási szerződés aláírásával vállalják, hogy a Központ által megjelölt köznevelési intézményi kör intézményei közül választva, főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítenek, és azt tartósan, de legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartják.

A 2013. évben a pályázat keretösszege 80 millió Ft, az egyes ösztöndíjak megállapítása a program értékelési szempontjai alapján differenciáltan, 25.000 Ft és 75.000 Ft/hó/fő közötti összegben történik.

Részletes pályázati kiírás

Forrás: KLIK

2013.09.12.