Költözik az ELTE TáTK

2020.09.22.
Költözik az ELTE TáTK
Befejeződött a Lágymányosi Campus Északi Tömbjében az északi szárny második emeletének felújítása, az ELTE Társadalomtudományi Kara megkezdhette a költözést az újonnan kialakított irodai és könyvtári helyiségekbe. Várhatóan egy éven belül a kar összes szervezeti egysége egy helyre kerül.

A Társadalomtudományi Kar jogelődjének számító Szociológia Intézet és Szociális Tanulmányok Intézete 2000-ben költözött a Pollack Mihály térről a Lágymányosi Campusra, ahol az intézetek, hivatalok és a doktori iskola az épület különböző szintjein – gyakran azonos emeleten is egymástól távol – kaptak helyet. Az akkor kialakított elhelyezés szerint a kari könyvtár húsz éve az alagsorban működik, miközben a könyvállomány és hallgatói létszám bővülésének köszönhetően a Kar jócskán kinőtte a rendelkezésre álló könyvtári teret.

2019-ben kezdődtek meg azok a munkálatok, melyek célja az, hogy a lágymányosi karok közti területátadások és felújítások révén kompakt kari és intézeti elhelyezkedés legyen biztosítható. A többlépcsős átépítés első szakasza most zárult le, eredményeként a Társadalomtudományi Kar egyes szervezeti egységei idén szeptemberben megkezdték a költözést az újonnan kialakított irodákba. Az átalakítási munkák további fázisának végén, várhatóan egy éven belül, a Kar összes szervezeti egysége el tudja majd foglalni végleges helyét az épület második szintjén. A költözést követően az intézetek, tanszékek, kutatócsoportok és hivatalok egymás közelségében folytathatják munkájukat – ami könnyebbé teszi a munkatársak közötti mindennapi interakciót.

Az irodák költözésével párhuzamosan, az ELTE TáTK Némedi Dénes Könyvtár is új helyet kap. A kari könyvtár az alagsorból tágas, fényes és a hallgatói projektegyüttműködéseket is befogadni képes térbe költözik a második emeleten.

„Szervezeti egységeink azonos emeletre költözésével a kari jelenlét koncentráltabbá válik Lágymányoson. Új elhelyezésükkel a Kar régi adósságát sikerül leróni a könyvtárban dolgozó kollégákkal szemben, és a hallgatóink is profitálnak abból, hogy a természetes fényben bővelkedő új olvasóteremben többfunkciós tanulási teret használhatnak majd. Bízom abban is, hogy az új irodai elrendezés, amelynek köszönhetően lerövidül a tér a munkatársaink között, gördülékenyebbé teszi majd az oktatói-kutatói együttműködéseket és a hivatali munkát is” – emelte ki Juhász Gábor a Társadalomtudományi Kar dékánja.