Konferencia a Néprajzi Intézetben

Konferencia a Néprajzi Intézetben
02/07

2012. február 07.

ELTE BTK Néprajzi Intézet Könyvtár (1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. fszt. 23.)

02/07

2012. február 07. -

ELTE BTK Néprajzi Intézet Könyvtár (1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. fszt. 23.)


2012. február 7-én a Néprajzi Intézet Folklore Tanszéke egész napos konferenciát tart „Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18–20. századi Magyarországon” címmel, melyre mindenkit szeretettel várnak.

Program:

9:30–10:00

Érkezés, regisztráció

10:00–10:20

Köszöntő és bevezető: Alsópapság és népi kultúra: kutatási irányok, modellek és megközelítési lehetőségek (Bárth Dániel)

10:20–10:30

Vita

10:30–10:50

Gárdonyi Máté: A plébánossal szemben támasztott követelmények a Tridenti Zsinat után

10:50–11:00

Vita

11:00–11:20

Kiss Réka: Normakövető és normaszegő lelkészek a kora újkorban a Küküllői Református Egyházmegye iratainak tükrében

11:20–11:30

Vita

11:30–11:50

Kávészünet

11:50–12:10

Mihalik Béla: Plébános és faluközösség a 18. század közepi egri egyházmegyében

12:10–12:20

Vita

12:20–12:40

Dénesi Tamás: Kővágóőrsi konfliktusok

12:40–12:50

Vita

13:00–14:00

Ebéd

14:00–14:20

Muntagné Tabajdi Zsuzsanna: Egy 18. századi romhányi plébános a protestáns közösségek hálójában

14:20–14:30

Vita

14:30–14:50

Forgó András: ,,Valjon az igaz Katholikusnak szabadé a' hamis Vallásban lévőket megszenvedni?"A katolikus tolerancia és annak határai a jozefinizmus korában

14:50–15:00

Vita

15:00–15:20

Bednárik János: Papverés Budakeszin – egy 19. századi helyi konfliktus elemzése

15:20–15:30

Vita

15:30–15:50

Kávészünet

15:50–16:10

Smid Mária Bernadett: Mária útja. Katolikus belmisszió a 20. századi Magyarországon: a jezsuiták és a Vincés–nővérek működése

16:10–16:20

Vita

16:20–16:40

Ilyefalvi Emese: A református belmisszió működése Erdélyben a 20. század első felében

16:40–16:50

Vita

16:50–17:00

Zárszó

Letölthető meghívó

Időpont: 2012. február 7. 9:30–17:00
Helyszín: ELTE BTK Néprajzi Intézet Könyvtár (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. fszt. 23.)

ELTE BTK