Kooperatív doktori program a piacorientált kutatói utánpótlás támogatására

2020.08.12.
Kooperatív doktori program a piacorientált kutatói utánpótlás támogatására
Piacorientált kutatói utánpótlást támogató kooperatív doktori ösztöndíjprogram indul ősszel, amely célzottan támogatja a gazdaság igényeit követő kutatásokat, és lehetőséget biztosít elsősorban a fiatal kutatóknak, hogy tudásukat a partnervállalatoknál végzett kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységük során a gyakorlatban is hasznosítsák.

A pályázat keretében a kooperatív ösztöndíjas hallgató legalább havi nettó 200.000 Ft-os és legfeljebb havi nettó 400.000 Ft-os támogatásban részesül. Ugyancsak támogatást kap a doktori iskola a kooperatív doktori hallgató után, ennek összege szemeszterenként legfeljebb bruttó 2,5 millió forint, amelyből félévenként bruttó 1,2 millió forint a témavezetői juttatás és legfeljebb 1,3 millió forint a projektalapú támogatás. Utóbbi kizárólag kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) tevékenységre vagy ahhoz kapcsolódó infrastruktúrafejlesztésre, nemzetközi kapcsolatok kiépítésére, tudástranszferre, illetve az ezekkel összefüggő szolgáltatásokra használható fel. Szintén támogatásban részesül a vállalati szakértő, akinek feladata, hogy a kooperatív doktori hallgató számára a vállalati működést bemutassa és a kutatás vállalati hasznosítását elősegítse.

A pályázatot doktori hallgatói jogviszonyban álló hallgatók, illetve azok nyújthatják be, akik doktori tanulmányaikat a 2020/2021-es tanévben kezdik meg.

A pályázat benyújtási határideje: 2020. szeptember 15.

A pályázat szakmai irányítója és irányító szerve az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A pályázat kezelő szerve a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH).

További információk és a pályázati felhívás