Kooperatív Doktori Program Nemzetvédelmi Alprogram

2021.09.15.
Kooperatív Doktori Program Nemzetvédelmi Alprogram
A népszerű 2020/21-es Kooperatív Doktori Program és annak a 2021/22-es tanévre meghirdetett, közel 5 milliárd forintos keretösszegű ismétlése mellett tematikus nemzetvédelmi alprogramot hirdetett meg a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, 1 milliárd forint keretösszeggel.

A Kooperatív Doktori Program Nemzetvédelmi Alprogram (továbbiakban: NVKDP) olyan pályázókat vár, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk nemzetvédelmi területen való hasznosításában. Különösen fontos, hogy az egyetemisták és a szakmailag elkötelezett munkavállalók megszerzett tudásukat minél nagyobb számban a gyakorlatban is hasznosítsák a partnercégeknél végzett kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységeikben. Ezen megfogalmazott cél elérése érdekében a NVKDP-ben részt vevő doktori hallgatók vállalati együttműködésben, a felsőoktatási doktori iskolák intézményes keretei között dolgozzák fel témájukat.

A NVKDP a következő tanévben legfeljebb 20 nyertes hallgató tanulmányait és kutatásait segítheti a havi 400 ezer forintos ösztöndíjjal.

Az ösztöndíjat elnyert doktorandusz után jelentős mértékű támogatásban részesül az őt befogadó és segítő doktori iskola is, ami elsősorban kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) tevékenységre vagy ahhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésre, nemzetközi kapcsolatok kiépítésére, tudástranszferre, illetve az ezekkel összefüggő szolgáltatásokra használható fel. A pályázat megvalósításában közreműködő témavezető és szakértő szintén díjazásban részesül. 

Pályázatot azon doktori hallgatói jogviszonyban álló hallgatók nyújthatnak be, akik a pályázat benyújtásáig a komplex vizsgát még nem teljesítették, illetve azok, akik doktori tanulmányaikat a 2021/22-es tanévben kezdik meg. Mindemellett lényeges, hogy az NVKDP-ösztöndíjas jogviszony időszaka alatt a hallgatóknak az általuk választott partnerszervezetnél rendelkezniük kell munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal, amelyért díjazásra jogosultak.

Azon hallgatók, akik nemzetvédelmi témában pályázatot nyújtottak be a Kooperatív Doktori Program 2021. évi kiírására, pályázatukat az NVKDP-re is beadhatják. A pályázás során ugyanakkor nyilatkozniuk kell arról, hogy az NVKDP-ösztöndíj elnyerése esetén a KDP-re benyújtott pályázatukat visszavonják.

A pályázat benyújtásának időtartama: 2021. szeptember 13. – október 14. 12:00 között.

A részletes pályázati felhívás az NKFIH oldalán érhető el.

Forrás: nkfih.gov.hu