Környezetvédelmi díjat kapott az ELTE fiatal kutatója

2020.05.20.
Környezetvédelmi díjat kapott az ELTE fiatal kutatója
Az MTA Környezettudományi Elnöki Bizottság tagjainak döntése alapján minden évben három fiatal kutató kaphatja meg a Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíjat. Idén a díjazottak közt volt Tóth Ádám, az ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézet adjunktusa is, aki a felszíni jelenségek kialakulásáért felelős felszín alatti vizek áramlását kutatja.

Dr. Mohar Lászlóné Sóti Borbála végakaratának megfelelően a Magyar Tudományos Akadémia 2010-ben hozta létre a Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíjat. A bruttó 200 ezer forint jutalommal járó díjat minden évben három 35 év alatti kutató nyerheti el a pályadíj kuratóriumának javaslata alapján.

Idén Maász Gábor, az MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézet munkatársa, Horváth Adrienn, a Soproni Egyetem oktatója és Tóth Ádám, az Eötvös Loránd Tudományegyetem adjunktusa kapta az elismerést.

Tóth Ádám 2016 óta tanít az ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézetében, doktori fokozatát 2019-ben szerezte meg a Balaton-felvidék felszínalatti vizeinek a Bakonnyal és a Balatonnal való hidraulikai kapcsolatáról írt dolgozatával.

„A felszín alatti vizek áramlása – melyet a topográfia, a földtani felépítés és a klíma határoz meg és irányít – számos természetes felszíni jelenség kialakulásáért és megjelenéséért felelős, következésképp az áramló felszín alatti vizet környezeti hatótényezőnek tekinthetjük. Komplex földtani közegben és természetvédelmi területen a meglévő földtani-vízföldtani információ csekély, azonban a geofizikai mérések, a jelenségek térképezésének és a vízáramlások numerikus szimulációjának együttes alkalmazásával magyarázhatók a terület vízföldtani folyamatai. A felvázolt sémát a Tihanyi-félsziget példája szemlélteti, ahol így kimutathatóvá vált az egyes vizes élőhelyek (Belső-tó, Külső-tó, Rátai-csáva, Balaton) közötti felszín alatti kapcsolat és a felszín alatti víz megcsapolódása, melyhez a part menti lejtőcsuszamlások is kapcsolódnak. A terület vízgazdálkodása során a biodiverzitás fenntartása érdekében figyelembe kell venni a vizes élőhelyek magas fokú érzékenységét és sérülékenységét” – mutatta be munkáját Tóth Ádám.

Tóth Ádám munkájának grafikai összefoglalója

Forrás: MTA