Korszerű módszerek a fizika XXI. századi tanításában

2016.07.15.
Korszerű módszerek a fizika XXI. századi tanításában
Az ELTE TTK Fizikai Intézet „Korszerű tartalom és módszerek a fizika XXI. századi tanításában I. és II.” címmel két, egyenként 60 órás akkreditált tanártovábbképző tanfolyamot hirdet középiskolai fizikatanárok számára.

A továbbképzés célja, hogy bemutassa a gyorsan fejlődő fizikatudomány új eredményeinek középiskolai szintű interpretációját. A képzés a „Fizika tanítása” doktori program előadásaihoz kapcsolódik.

Az induló kurzuson többek között atomfizikával, héj- és magfizikával, a környezeti áramlások fizikájával, kvantumelmélettel és biológiai fizikával foglalkoznak. Az öt alkalomból álló modul 2016. szeptember 10-én indul, a jelentkezéseket szeptember 5-ig várják.

Részletes jelentkezési információk