Közlemény a béremelésekről az ELTE-n

2023.03.21.
Közlemény a béremelésekről az ELTE-n
Magyarország Kormánya – amint erről már tájékoztatást adtunk – 1,281 milliárd forint összegben nyújtott támogatást béremelésre az Eötvös Loránd Tudományegyetem számára.

Ennek első lépéseként, a legalacsonyabb keresetű, akadémiai területen dolgozó munkatársak még ezen a héten kézhez kapják – a január-március hónapokra eső, egy összegben kifizetésre kerülő – 109 ezer forint illetménytöbbletet.

A következő hónaptól nemcsak ez az összeg épül be az illetményekbe, hanem egy új intézkedésnek köszönhetően tovább emelkedik az illetményszint, tekintettel arra, hogy az Egyetem vezetése döntést hozott az intézményi minimum illetmények bevezetéséről.

Ennek következtében a tanárok és tanársegédek legalább 380 ezer, az adjunktusok pedig legalább 420 ezer forint bruttó illetményt kapnak 2023. április 1-től valamennyi karon, amely a továbbiakban a rendszeres bérükké válik.

Fontos hangsúlyozni, hogy egyetemünkön a karok önálló gazdálkodást folytatnak, és az egyes karokon a dékánok az adott kar költségvetésének terhére maguk állapítják meg az akadémiai munkakörökben dolgozó egyetemi foglalkoztatottak díjazását, tehát az egyetemi bérminimum a bérezés tekintetében csak a legkisebb összeget határozza meg, ettől a kari egyetemi vezetők a karok rendelkezésre álló költségvetési és pályázati források, a teljesítményértékelési rendszer, illetve a vezetők egyéni döntése alapján felfelé szabadon eltérhetnek. Szükséges kiemelni azt is, hogy számos karon teljesítményértékelési rendszer működik, amely szintén hatással van az egyes karokon dolgozó munkatársaink bérezésére.

A kormányzattól kapott bértömeg további emelésre is lehetőséget ad, amelyben az egyéni teljesítmények is figyelembe vehetők, valamint az eddigi, teljesítményhez igazodó többletjövedelmek is megmaradnak.

A legalacsonyabb átlagkeresetű karokon többletforrást biztosít az egyetem vezetése az illetményszint emelésére, így az egyetemen belüli oktatói bérkülönbség jelentősen csökkenni fog a jövőben.

Mindezen intézkedések következtében az ELTE oktatóinak átlagos keresete 710 ezer forintra emelkedik 2023. áprilisától.

Az Egyetem az oktatástámogató munkatársak körében is béremelést kíván megvalósítani 2023. április 1-től, ennek részletei még egyeztetés alatt állnak.

Budapest, 2023. március 21.
Dr. Scheuer Gyula s. k.