Közös diplomát adó nemzetközi képzéssel bővül a PPK szakkínálata

2024.03.01.
Közös diplomát adó nemzetközi képzéssel bővül a PPK szakkínálata
A Kremsi Egyetem és az ELTE PPK kooperációjában létrejött Master in Research and Innovation in Higher Education joint MSc (MARIHE) mesterprogram hallgatói több európai és ázsiai országban folytathatnak tanulmányokat, a képzés végén pedig a partneregyetemek által kölcsönösen elismert diplomát kapnak.

A felsőoktatási intézmények minőségi megújítását, a képzésben részt vevő hallgatók felsőoktatási irányítói kompetenciáinak fejlesztését célzó MARIHE projekt mintegy másfél évtizedes múltra tekint vissza: az Európai Unió Erasmus Mundus programja keretében kezdetben négy intézmény együttműködésében valósult meg, akik együtt dolgozták ki a képzés alapjait jelentő programot.

A Danube University Krems (Ausztria), a University of Tampere (Finnország), a Beijing Normal University (Kína) és az Osnabrück University of Applied Sciences (Németország) mellé 2018-ban kapcsolódott be az ELTE PPK Halász Gábor vezetésével, valamint ugyanebben az évben a Thapar Institute of Engineering and Technology (India). Ezidáig a PPK az angol nyelvű neveléstudomány MA szak révén vett részt a konzorciumban a Learning and Teaching specializáció megszervezőjeként és felelőseként, a hallgatók pedig kettős oklevelet (double degree), a Tampere Egyetem, valamint az ELTE mesterdiplomáját kapták.

A program a jövőben önálló képzésként folytatódik az ELTE PPK-n, amelynek előbbiekben említett specializációja immár a neveléstudomány mesterszaktól függetlenül, szabadabban tud fejlődni. A kétéves képzésben a hallgatók az első két félévet Ausztriában és Finnországban töltik, a harmadik szemeszterben ázsiai tanulmányúton vehetnek részt, majd a választott specializációtól függően Németországban, Finnországban, Ausztriában vagy Magyarországon folytathatnak tanulmányokat. Az utolsó félévben a fogadó intézményben maradva írják meg diplomamunkájukat. A képzés végén közös diploma (joint degree) kiadására kerül sor, amelyet a programban résztvevő valamennyi intézmény elismer és sajátjának tekint.

Az első hallgatók, akik az ELTE specializációját választva az új konstrukcióban szerezhetnek diplomát, 2026 őszén érkeznek Magyarországra.

A szak felelőse és az Erasmus Mundus pályázat hazai témavezetője Rónay Zoltán, a PPK részéről a projektben Kálmán Orsolya a Learning and Teaching specializáció felelőseként és oktatójaként, Horváth László oktatóként, Saád Judit pedig adminisztratív támogatóként vesz részt.

Forrás: ELTE PPK
A borítóképen a közreműködő egyetemek képviselői a Kremsi Egyetem épülete előtt 2023-ban