Kulcsfontosságúak a képek a mesekönyvekben

2018.05.30.
Kulcsfontosságúak a képek a mesekönyvekben
Az illusztrációk nem pusztán díszítő szerepet töltenek be a mesekönyvekben. A mese szövegéhez szorosan kapcsolódó képek jelentősen hozzájárulnak az óvodások meseértéséhez – derül ki Takács Zsófia Katalin, a PPK Kognitív Fejlődés és Oktatás Kutatócsoport vezetője és Adriana G. Bus (VU University, Amsterdam) kísérletéből. A tanulmány május 29-én jelent meg online a Journal of Experimental Child Psychology című nemzetközi folyóiratban.

A kutatók rövid, narratív mesék és szemmozgáskövetés segítségével 41 óvodás bevonásával

azt vizsgálták, hogy az illusztráció jelenléte, illetve minősége hogyan hat a gyerekek emlékezetére:

vagyis milyen mértékben tudják felidézni a gyerekek rövid idő elteltével a meséket. Az eredmények azt mutatják, hogy azok az illusztrációk, amelyek a mese szövegében foglaltakat ábrázolják, nagyban segítették a szövegértést, így sokkal több információt idéztek fel a kicsik ezekből a mesékből az illusztráció nélküli mesékhez képest.

A kísérlet rámutatott arra is, hogy a mese szövegéhez nem kapcsolódó, csak dekoratív szerepet betöltő illusztrációk kevésbé járulnak hozzá a megértéshez. A szemmozgáskövetési adatok alapján a kutatók azt is bebizonyították, hogy a gyerekek az illusztrációnak azokra az elemeire fókuszálnak, amelyekről éppen szó van, tehát a vizuális és verbális információkat a gyerekek pillanatról pillanatra integrálják.

A vizsgálat eredményei azt támasztják alá, hogy az óvodásoknak meseolvasás közben szükségük van illusztrációkra, ám

jótékony hatás úgy érhető el, ha a képek szorosan kötődnek a szöveghez.

Az eredmények alapján fontosnak tűnik, hogy a gyerekek az óvodai csoportos mesehallgatás során is lássák a képeket. Jobb szövegértési készségekkel rendelkező, nagyobb gyerekek esetében feltételezhetően már csökken az illusztrációk szerepe a szövegértésben.