Kutatási portfólió

Kutatási portfólió

Kutatási portfólió
Az ELTE nyolc karának tudományos tevékenysége rendkívül szerteágazó, szinte lefedi az összes tudományágat, még ha egyes területeken (egészségtudomány, műszaki tudományok) az Egyetem részesedése kicsi is. Nagyobb tudományterületeket tekintve az egyetem kutatásaival, egyedi produktumaival jelen van az élő- és élettelen természettudományok, az informatika, a bölcsészettudományok, a neveléstudományok, illetve a jog- és társadalomtudományok témaköreiben is.

A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) és a Web of Science (WoS) adatai alapján a 2010 és 2014 közötti időszakra vonatkozó, nemzetközi közleményeken alapuló tudománymetria jelentés is azt mutatja, hogy a tudományági kibocsátás alapján az ELTE minden ott vizsgált tudományágban meghatározóan részesedik hazánk produktumából. Legjelentősebb a részesedésünk az általános társadalomtudományok területén (25%), de nem sokkal marad el ettől az élettelen természettudományok teljesítménye sem. Az utóbbiban átlagosan 20% körüli részesedést mondhatunk magunkénak, mellyel az 1–4. helyen vagyunk az intézményi rangsorokban. Ebből a földtudományok (33%) és a matematika (26%) emelkedik ki. Szerényebb a részesedésünk az élő természettudományok területén (10-15%, 4–6. helyezés), melyből a pszichológia emelkedik ki (20% feletti részesedés, 2. hely).

Ezen országon belüli mennyiségi összehasonlításnál is fontosabb a nemzetközi átlaghoz mért minőségi mutató, a hivatkozások alapján számított, szakterületekre vonatkozó hatás.

Ez alapján a legtöbb területen az ELTE-s publikációk idézettsége kicsivel a nemzetközi átlag fölött van, melyből kimagasodik a fizika szakterület közel ötszörös és a molekuláris biológia/genetika kétszeres mutatója.

A szakterületeken belül a hazai mezőnyben legjobb hatással fizikusaink és kémikusaink büszkélkedhetnek, de hibahatár körüli értékkel szorulunk a második helyre anyagtudományban, űrtudományban, molekuláris biológiában is. (Sajnos az idézett elemzés adatok hiányában nem terjedt ki az Egyetem számára olyan fontos területekre, mint a bölcsészet-, jog-, nevelés- és a társadalomtudományok nagy része.)

Az ELTE az elmúlt években kutatási portfóliójának kialakításakor elsődleges szempontnak tartotta, hogy kutatási témáinak változatosságát fenntartsa.

Fontosnak tartjuk, hogy a nemzetközi trendekhez és a társadalom aktuális kihívásaihoz kapcsolódó kutatási fókuszokat nevezzünk meg, egyensúlyt keresve a tudományos irányzatok dinamikájára épített alapkutatás és a versenyszférához kapcsolódó alkalmazott kutatási tevékenységek között.

A kutatások minőségének és mennyiségének megfelelően az ELTE doktori iskoláinak programjai a tudományágak széles, szinte teljes spektrumát lefedik, az egyes iskolákban a magasan kvalifikált témavezetők száma kimagasló. Az ELTE munkatársai a Magyar Tudományos Művek Tárának adatai alapján 2012 és 2015 között 14798 tudományos publikációt adtak közre.