Kutatócsoportok támogatásáról döntött az ELKH

2022.05.11.
Kutatócsoportok támogatásáról döntött az ELKH
Kilencvenöt tudományos műhely kezdheti meg ötéves működését 2022. július 1-jétől az ELKH Titkársága támogatásával. Az ELTE-ről 18 pályázatot választottak a bírálók: kilenc új csoport alakulhat, és a már működő kutatócsoportok közül is kilenc nyert ismét támogatást. A kutatócsoportok évente összesen több mint 570 millió Ft-os támogatást kapnak.  

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága (ELKH Titkárság) és a Támogatott Kutatócsoportok Irodája (TKI) 2021. július 15-én hirdette meg a 2022. július 1. és 2027. június 30. közötti támogatási időszakra szóló pályázati programját a kutatóhálózaton kívüli, egyetemi, közintézményi, közgyűjteményi kutatások erősítése, a tudományos műhelyek kialakításának támogatása, a kutatói és oktatói utánpótlás, valamint az innovatív és a közvetlen társadalmi hasznot hozó kutatások elősegítése céljából. A kiírás időszerűségét az öt évvel ezelőtt támogatást nyert 81 kutatócsoport pályázati időszakának 2022. június 30-án történő lejárata indokolta (korábbi néven MTA-kutatócsoportok). Az ELKH-hoz a kutatóközpontokon és kutatóintézeteken felül jelenleg 116 egyetemeken, illetve egyéb közintézményekben működő önálló kutatócsoport tartozik.

Az ELKH Titkárság és a TKI felhívására összesen 140 érvényes pályázat érkezett be: 45 a matematikai és természettudományok, 62 az élettudományok, 33 pedig a bölcsészet- és társadalomtudományok területéről. Az érvényes pályázatok tudományterület szerinti alapos – szöveges és pontozásos – szakmai bírálata és értékelése külső, független anonim szakértők bevonásával történt. A pályázatokat az anonim bírálatok figyelembevételével az ELKH Titkárság Tudományos Tanácsának tudományterületileg illetékes szakterületi kollégiumi tagjai, valamint az ELKH Titkárság Elnöksége is véleményezte. A támogatandó pályázatokról az e folyamat eredményeként előterjesztett javaslat alapján az Irányító Testület döntött a 2022. április 26-ai ülésén. A támogatott kutatócsoportok létesítésére szóló kiírásra beérkezett 140 érvényes pályázat közül – a kiírásban meghirdetett tervezett 70-80 kutatócsoport helyett – 95 kutatócsoport kapott támogatást. A kutatócsoportok évente összesen 3,173 milliárd forintos támogatást kapnak.

A 2022-ben támogatást nyert ELTE-s kutatócsoportok: 

Kutatócsoport- vezető Kutatócsoport neve Kutatási téma Támogatás (Ft)
Borhy László  ELKH-ELTE Interdiszciplináris Régeszettudományi Kutatócsoport A romanizáció kutatási interdiszciplináris módszerekkel 37 999 565
Frei Zsolt  ELKH-ELTE Extragalaktikus Asztrofizikai Kutatócsoport Extragalaktikus asztrofizika, gravitációshullám- asztrofizika, nagyskálás szerkezet, kozmológia 29 385 820
Herczeg Gábor* ELKH-ELTE-MTM Integratív Ökológia Kutatócsoport A környezeti változásra adott biológiai válasz kutatása multidiszciplináris megközelítéssel 32 230 530
Horn Ildikó* ELKH-ELTE Nemesi Emigráció és Emlékezet (1541-1756) - Forrásfeltárás és Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport A kora újkori magyar nemesi emigráció vizsgálata és fontosabb forrásainak publikálása 32 218 940
Horváth  Gábor* ELKH-ELTE Asztropolarimetria Kutatócsoport A Föld-Hold rendszer L4 és LS Lagrange- pontjaiban összegyűlő por dinamikájának vizsgálata 22 537 716
Jordán Tibor ELKH-ELTE Egerváry Jenő Kombinatorikus Optimalizálási Kutatócsoport Kombinatorikus optimalizálás 26 740 820
Kovács Ilona* ELKH-ELTE-PPKE Serdülőkori Fejlődés Kutatócsoport A mentális funkciók és az agykérgi hálózatok biológiai korral összefüggő átalakulása serdülőkorban 35 644 000
Kovács Mihály*

ELKH-ELTE Motor Farmakológiai Kutatócsoport

Motor Farmakológia 2.0 - a motorenzim gyógyszercélpontok szabályozórendszerei 34 000 000
Lichtenberger János* ELKH-ELTE Űrkutató Kutatócsoport Űridőjárás, űrfizika, földi plazmakörnyezet, Nap-Föld energiatranszport 28 000 000
Mező Gábor ELKH-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport Célsejtspecifikus, tumorellenes és antimikrobiális hatású peptid-hatóanyag konjugátumok fejlesztése 38 919 670
Miklósi Ádám ELKH-ELTE Összehasonlltó Etológiai Kutatócsoport Etorobotika: etológiai megközelltéssel fejlesztett szociális robotok 32 478 320
Pálfy József

ELKH-MTM-ELTE Paleontológiai Kutatócsoport

A bioszféra és a környezet múltbeli változásainak kutatása őslénytani vizsgálatokkal 35 931 630
Perczel András ELKH-ELTE Fehéljemodellezö Kutatócsoport Önszerveződő fehérje és polipeptid nanorendszerek: szerkezet. dinamika és kölcsönhatások 38 714 837
Simon Péter* ELKH-ELTE Numerikus Analízis és Nagy Hálózatok Kutatócsoport Differenciálegyenletek numerikus analízise, valamint nagy hálózatok vizsgálata gráfelméleten belül 25 828 000
Takács Imre ELKH-ELTE Thesaurus Mediaevalis - Az Árpád-kor Művészete Kutatócsoport Az Árpád-kori magyar művészeti emlékanyag kézikönyvszerü feldolgozása és kiadásra való elökészitése 29 000 000
Trócsányi Zoltán* ELKH-ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport Az elemi részecskék fizikája alacsony energiáktól a Planck-skáláig. valamint a környezeti jelenségek és a klíma fizikája 30 000 000
Vellai Tibor ELKH-ELTE Genetikai Kutatócsoport Az öregedési folyamat szabályozása és mechanizmusa 26 000 000
Zakar Péter*

ELKH-SZTE-ELTE Ókortudományi Kutatócsoport

A Magyarországi Középkori Latinság Szótára (Lex con Latinttatis Medii Aevi Hungariae) kiadásának folytatása, újkori latin nyelvű források feltárása, közzététele,  vizsgálata és fordítása

36 369 280

A csillaggal jelölt kutatócsoportok újonnan alakultak. 

Forrás: ELKH