Kutatóközpont alakul a talajfunkciók javításáért

2017.02.01.
Kutatóközpont alakul a talajfunkciók javításáért
A Talajminőség-kutató Kiválósági Központ feladata az lesz, hogy Európában egyedülálló módon, a talajbiom-erőforrásokra alapozva olyan talajmetagenomikai vizsgálatokat végezzen, melyek lehetővé teszik a mainál sokkal hatékonyabb környezetkímélő, egyúttal fenntartható növénytermesztési eljárás kidolgozását. A projekt szakmai vezetője Márialigeti Károly, az ELTE Mikrobiológiai Tanszékének egyetemi tanára.

Az ELTE Természettudományi Kara és az MTA Agrártudományi Kutatóközpontja több tudományterület nemzetközileg elismert kutatóinak együttműködésével hozza létre a Kiválósági Központot, amelyet az Európai Unió 100%-os intenzitással, több mint 530 millió forinttal támogat. A kedvezményezett Eötvös Loránd Tudományegyetem részesedése a támogatásból 272,5 millió forint, míg az MTA Agrártudományi Kutatóközpont, konzorciumi partnerként, 265 millió forintból gazdálkodhat. Az ELTE martonvásári telephelyén kialakítandó központ kutatásaiban az ELTE és az MTA ATK két-két intézete öt új munkahely létrehozásával összesen húsz szakemberrel vesz majd részt. A pályázati támogatás a kutatások elvégzése mellett lehetőséget ad arra is, hogy a meglevő külföldi kapcsolatok kiterjesztésével, egy Kelet-Közép-Európai Fenntartható Talajerőforrás-gazdálkodási Tudásközpontot alakítsanak ki.

A projekt első ütemében 2017 szeptemberéig mintegy 180 millió Ft beruházással új talajbiom-kutató laboratóriumokat szerelnek fel, ahol a vizsgálatok során a talajminőség romlásának nemzetgazdasági problémájára fókuszálnak majd.

A talaj hazánk legfontosabb feltételesen megújuló természeti erőforrása, ugyanakkor számolni kell a mezőgazdasági termelés sajátos velejárójaként a folyamatos talajdegradációval, azaz a talajminőség romlásával: a folyamat során a talajfunkciók csökkennek, ami akár visszafordíthatatlan károkhoz is vezethet.

A talajfunkciók zöméért egy komplex biológiai közösség, a talajbióta a felelős: ennek változatossága biztosítja a fenntartható talajfunkciók érvényesülését.

A projekt során a kutatók a talajbiom diverzitása (baktériumok, gombák, mikro- és mezofauna) és a talajfunkciók közötti összefüggéseket tárják fel ún. ellenőrzött növénytermesztési tartamkísérleti rendszerekben, nem bolygatott talajokon. Ezt követően tartamkísérletekből és metagenom elemzésből, azaz a természetes környezetből vett örökítő anyag mintáiból származó nagy adatbázisokat összekapcsolják, és megvizsgálják a talajfunkciók fenntartásában kulcsszerepet játszó talajbiom táplálkozási hálózatait.

A kutatásban együttesen elemezik a nitrogén-transzformációs folyamatokban szerepet játszó géneket, valamint rezisztóma-vizsgálatot is végeznek, melynek során egészségügyi jelentőséggel bíró antibiotikum-rezisztencia gének előfordulását és diverzitását is ki tudják mutatni. Felderítik a mezőgazdasági célokból lényeges talaj-ökoszisztéma szolgáltatások biológiai alapját is, amelynek segítségével a talajminőség fenntartása szempontjából kedvező és az ideális talajbióta-közösségszerkezetet megtartó termesztési módokat is meg tudják határozni. A projekt célja továbbá az is, hogy a kutatások révén le tudják írni egyes mikrobiális funkciókat pótló vagy kiegészítő talajoltó készítmények összetételétét, és optimalizálni tudják alkalmazásukat.

A GINOP-2.3.2-15-2016-00056 projekt a Széchényi 2020 programban valósul meg 2017. január 15. és 2021. január 15. között.