Légy profi informatikából is!

2018.02.12.
Légy profi informatikából is!
Egyéves kiegészítő informatikai képzésre hirdet pályázatot az ELTE Informatikai Kara a 2018/2019-es tanévre minden nem informatikus vagy informatikatanár szakot végző hallgatónak, hogy saját szakja mellett informatikából is professzionális ismereteket szerezhessen.

Jelentkezhetnek az alapszak (legalább) első két évét vagy a mesterszak (legalább) egyik évét 2018 szeptemberéig sikeresen teljesítő hallgatók, akik vállalják, hogy egy évig az Informatikai Kar óráit veszik fel, azaz saját szakjuk utolsó tanéve előtt elvégzik a 60 kredites informatika specializációt.

A hallgatók alapvető programozási ismereteket szereznek, képesek lesznek problémák formalizálására, korrekt modellek megtervezésére, számítógépes megoldási tervek készítésére és elemzésére, adatok kezelésére, statisztikai alkalmazásokra, valamint egyszerű webes és mobil alkalmazások elkészítésére.

A képzést ajánlják mindenkinek, aki nyitott a problémák számítógépes gondolkodás inspirálta új megközelítésére: fejleszteni kívánja képességeit a kreatív problémamegoldásban, a logikus, strukturált gondolkodásban, a mintázatok, tendenciák, folyamatok felismerésében, elemzésében és értelmezésében. 

A kurzus elvégzésével bővülnek az alapszakodon megszerzett kompetenciák, növekszenek az esélyek a munkaerőpiacon, új lehetőségeket nyílnak meg az önképzésben. Mivel egyre inkább

alapkövetelménnyé válik minden értelmiségi pályán a felhasználói szintet meghaladó informatikai tudás,

a képzés hasznára válik régésztől a jogászon és a nyelvészen át a társadalomtudósig vagy éppen a biológusig és a fizikusig minden hallgató számára. 

A pályázati anyag tartalma:

  • motivációs levél;
  • a Tanulmányi Hivatal igazolása a pályázat beadásáig teljesített kreditektől;
  • hallgatói nyilatkozat a képzés vállalásáról;
  • kredittúlfutási igazolás az alapkarról.

A felmerülő kérdéseket Zsakó László egyetemi docens várja.

Jelentkezés: folyamatosan, legkésőbb 2018. május 31-ig.

Részletes információ