Lektorálási pályázat

2017.05.17.
Lektorálási pályázat
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tudományos Tanácsa pályázatot hirdet idegennyelvű tanulmányok, könyvfejezetek és könyvek nyelvi lektoráltatásának támogatására. Pályázni 2017. december 31-ig, illetve a rendelkezésre álló keret kimerüléséig lehet. A pályázatok benyújtása folyamatos.

A támogatás olyan kéziratok idegennyelvi lektoráltatására fordítható, amelyeket nemzetközileg jelentős, idegen nyelven megjelenő folyóiratban vagy kiadó által kíván a szerző közzétenni, de a nyelvi színvonal javítását szükségesnek találja. A pályázatonként elnyerhető maximális hozzájárulás 100 000 forint.

A pályázók köre:

  • Pályázatot kizárólag ELTE-s oktatók, kutatók, dolgozók nyújthatnak be.

Pályázni a kézirat beküldésével, a folyóirat vagy kiadó pontos megnevezésével, a támogatási igény megjelölésével és/vagy árajánlat benyújtásával lehet. A pályázatokat a tudomanypolitika@rk.elte.hu e-mail címre kell beküldeni.

A díjazás felhasználása:

A pályázaton elnyert összeg az egyetem pénzügyi és közbeszerzési szabályait figyelembe véve kerülhet felhasználásra. A számla az ELTE nevére szóljon és kelte ne legyen korábbi, mint a döntés. Kizárólag olyan számlát áll módjában elfogadni az egyetemnek, mely kiállítójának tevékenységei közt szerepel a lektorálás. A számla kiállítójának jellegéből adódóan a bruttó összeg (vállalkozás, egyéni vállalkozó esetén) vagy a személyi járulékokkal csökkentett összeg (számlaképes magánszemély) kerül kifizetésre. Egyetemünk dolgozói esetében többletfeladat keretében kerül sor a kifizetésre, de a pályázó vagy társszerzője nem lehet ez a személy.

Részletes pályázati felhívás