Lendületben – pályázati kiírás

A Magyar Tudományos Akadémia 2015. január 13-i benyújtási határidővel meghirdette a Lendület kutatói programot 2015-ben induló kutatócsoportok létrehozására az MTA kutatóközpontjaiban, kutatóintézeteiben és a hazai egyetemeken. Az ELTE számos intézkedéssel segíti az intézményünkben beadott pályázatokat.

Az elmúlt évek tapasztalatait értékelve, az Egyetemvezetői Értekezlet támogatta Frei Zsolt tudományos, kutatási és innovációs ügyekért felelős rektorhelyettes alábbi javaslatait, figyelembe véve az ELTE Tudományos Tanácsának állásfoglalását is.
  • A jövőben nálunk beadandó Lendület-pályázatokat az ELTE tételesen, anyagilag is támogatja a megpályázott támogatási összeg 10 százaléka erejéig, valamint kiváló teljesítés esetén az 5 év elteltével, a pályázat lejárata után a korábban kívülről érkező pályázónak megfelelő feltételekkel állást ajánl, és ezt már a pályázat benyújtásakor részállású szerződéssel nyomatékosítja.
  • Az egyetem vezetése kifejezetten kéri, hogy minden pályázó (akár belső, akár külső) vegye fel a kapcsolatot Frei Zsolt rektorhelyettes úrral, annak érdekében, hogy a pályázás részletes feltételeit tisztázhassák, s azokat a pályázatban is megjeleníthessék.
A Lendület-program célja az akadémiai kutatóintézetek és egyetemi kutatócsoportok dinamikus megújítása nemzetközileg kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről történő hazahívásával, illetve itthon tartásával. A kutatócsoport vezetésére pályázók életkoruknak megfelelően az alábbi kategóriákban pályázhatnak:
  • Lendület I. – Önálló kutatói pályát kezdők kategóriája: 38 év alatti, kiemelkedő és egyre növekvő teljesítményt mutató ígéretes fiatal kutatók, akik vállalják, hogy a Lendület program keretében végzett kutatásaik során, vagy annak befejezésekor pályáznak az ERC „Starting” vagy „Consolidator” kategóriájában
  • Lendület II. – Sikeres önálló kutatói pályát folytatók kategóriája: 35-45 év közötti, tartósan, nemzetközileg elismerten kiemelkedő és növekvő teljesítményű vezető kutatók, akik vállalják, hogy a Lendület program keretében végzett kutatásaik során, vagy annak befejezésekor pályáznak az ERC „Consolidator” vagy „Advanced” kategóriájában
A pályázatot angol nyelven kell benyújtani, bölcsészet- és társadalomtudományi területen a pályázat – külön indoklással – magyar nyelven is benyújtható. A pályázatok finanszírozására rendelkezésre álló összeg 2015-ben 400 MFt, az induló kutatócsoportok várható száma 8-12 db. Az igényelhető összeg minimuma évi 20 MFt, maximuma a I. kategóriában évi 50, a II. kategóriában évi 60 MFt. A felhívás itt letölthető.

Egyetemünk belső ügymenetével kapcsolatos további kérdésekben a Pályázati- és Innovációs Központ munkatársai nyújtanak segítséget a 2864-es és a 2861-es melléken. A dokumentumokat 2015. január 7-ig kell eljuttatni a Központba. 

2014.12.03.