Letette az esküt a Savaria Mentőcsapat

2019.02.14.
Letette az esküt a Savaria Mentőcsapat
Az ELTE szombathelyi campusán megalakult Savaria Mentőcsapat kedden, egy sikeresen lebonyolított kiürítési gyakorlat után tett esküt és vette át az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalos minősítő oklevelét. Az egyetemistákból, a Hallgatói Önkormányzat és a campus munkatársainak tagjaiból alakult csapat a jövőben a szombathelyi polgári védelemmel közösen vehet részt a mentési, kárelhárítási és koordinációs feladatokban vészhelyzet esetén.

A Savaria Egyetemi Központ Önkéntes Mentőszervezet megszerezte a Nemzeti Minősítő Oklevelet alapvető vízkár-elhárítási tevékenység szakterületre. Az oklevéllel a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága azt igazolja, hogy a nyilvántartásukba felvett önkéntes mentőszervezet eleget tett a Nemzeti Minősítési rendszerben foglalt követelményeknek, így hazánk területén értesítésre bevethető a katasztrófák és vészhelyzetek elhárítása érdekében. Az oklevél a kiállítástól számított 5 évig, vagyis 2024 februárjáig érvényes.

A Savaria Egyetemi Központ és a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság még tavaly decemberben kötött együttműködési megállapodást, ennek egyik eleme a hallgatókból és oktatókból álló mentőcsapat felállítása. A Savaria Mentőcsoport árvizekkel és tűzesetekkel kapcsolatos kárelhárításban, egyetemi rendezvények biztosításában és tűzriadók, kiürítések lebonyolításában kaphat szerepet a jövőben.

Az oklevél és a minősítés megszerzéséhez

a tagoknak alapvető katasztrófavédelmi, illetve munka- és balesetvédelmi oktatáson kellett részt venniük,

ennek keretében megismerték többek között az ENSZ INSARAG (Nemzetközi Kutatási és Mentési Tanácsadó Csoport) kutatási-mentési gyakorlatát is. További feltétel volt, hogy a mentőcsapat szimulált vészhelyzetben sikeresen lebonyolítson egy kiürítést az egyetemi épületben. A gyakorlatot február 12-én tartották Lakatár Gábor tűzoltó alezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szombathelyi kirendeltségvezetőjének irányításával. Az épületben tartózkodókat egy feltételezett tűzeset miatt a helyi sportcsarnokba kellett terelni, ahol a csapat ideiglenes befogadóhelyet is kialakított, az egyetem udvarán pedig a homokzsákos árvízvédelmi technikákat modellezték. 

A sikeres kiürítési gyakorlat után tartott ünnepségen a csapat Lenkai Nóra, a mentőcsapat parancsnokhelyettese vezénylésével hivatalosan is letette az esküt, amelyben a tagok megfogadták, hogy minden erejükkel részt vesznek a hazai természeti és civilizációs katasztrófák elleni védekezésében. Az eskütétel alkalmából az ELTE Savaria Egyetemi Központ csapatzászlót adományozott a mentőcsoportnak, amelynek műszaki, egészségügyi, kutatás-mentési és infokommunikációs feladatokra kijelölt tagja is van.

Az ünnepségen részt vett Németh István, az ELTE szombathelyi ügyekért felelős koordinációs rektorhelyettese, a mentőcsapat parancsnoka, Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere, Bognár Balázs tűzoltó ezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője, Majthényi László, a Vas megyei Közgyűlés elnöke, Kovács Györgyi, a Szombathelyi Járási Hivatal hivatalvezetője és a Helyi Védelmi Bizottság elnöke is. Harangozó Bertalan kormánymegbízottat Baán Mihály alezredes, a Vas Megyei Védelmi Bizottság titkára képviselte.

"Önkéntes mentőkként hallgatóink társadalmi szerepet is vállalnak, hiszen a katasztrófák elhárítása során nemcsak szellemi tudásra, hanem cselekvő akaratra is szükség van" – fogalmazott Németh István. "Célunk, hogy hallgatóinkból egymásért és lakókörnyezetükért felelősséget vállaló állampolgárok közössége alakuljon ki" – tette hozzá Lenkai Nóra hivatalvezető. 

Fotó: Mihajliv Renáta / ELTEOnline